Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене промени, с които се закрива Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства
08/10/2009

Парламентът прие на първо четене промени, с  които се закрива Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства

8 октомври 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 8 октомври 2009 г. на първо четене промени в Закона за специалните разузнавателни средства, чрез които се закрива Националното бюро за контрол на СРС. За предложението, внесено от Павел Димитров /ПГ на ПП ГЕРБ/ и група народни представители, гласуваха 118 депутати, против бяха 34, а трима се въздържаха.

С промените в Закона българското законодателство се синхронизира с европейското относно полицейското сътрудничество и трансграничното наблюдение. На сътрудничеството между службите на различни държави от ЕС е отделена глава от законопроекта за изменение на Закона за СРС.

Там е регламентиран националният механизъм за осъществяването на този вид наблюдение. Вносителят Павел Димитров посочи, че между България и Румъния има договор за сътрудничество и предстои ратификацията му, водят преговори и с Гърция.

Парламентът прие на второ четене изменения в Закона за туризма, които предвиждат Държавната агенция по туризъм да бъде закрита и правоприемник на дейността й да стане Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Предвижда се Националният съвет по туризъм да премине към министъра на икономиката, енергетиката и туризма. Съветът ще отговаря и за експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти, и за експертната комисия по категоризация на туристически обекти.

В състава на експертната комисия за категоризация на туристическите обекти при категоризирането ще се включват с равен брой гласове представители на МИЕТ и членове на национално представените туристически сдружения, както и други юридически лица с нестопанска цел, които имат отношение към развитието на съответните туристически обекти.

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите. Депутатите добавиха главните дирекции "Изпълнение на наказанията" и "Охрана" към правосъдното министерство към органите, които се изключват от режима на Закона. Така се осигуряват правомощия на личния състав на дирекциите да осъществяват ефективно дейността си, свързана с огнестрелното оръжие и боеприпасите, която ще се извършва при условия и по ред, определени с акт на МС и да придобива подходящо автоматично оръжие и боеприпаси, посочва в мотивите си вносителят – Министерският съвет.

Народното събрание прие на второ четене промяна в Закона за електронната търговия, според която министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще осъществява сътрудничеството и взаимодействието по въпросите на услугите на информационното общество с компетентните органи на държавите от Европейския съюз и с Европейската комисия. Към момента тези правомощия са на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения. Причината за законовата промяна е изменението на структурата на Министерския съвет.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини