Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители
14/10/2009

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

14 октомври 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 14 октомври 2009 г. на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Те предвиждат Фонд "Земеделие" да може да предоставя средства на търговските банки за кредити, отпуснати от тях  при определени от фонда условия – кредитиране изпълнението на проекти по САПАРД  и по схемите и мерките на общата селскостопанска политика, прилагани от разплащателната агенция.

Министърът на земеделието и храните ще определя с наредба общи и регионални критерии за постоянни пасища, които са допустими за подпомагане по схемата за единно плащане на площи.

Постоянно пасище, според допълнителните разпоредби, е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни фуражни култури, която не е била включена в сеитбооборота на стопанствата в продължение на пет или повече години. Изключения са земите, оставени под угар, в съответствие с европейски регламенти.

Парламентът не прие отчета на НЗОК за дейността й през миналата година. След около два часа дебати с 119 гласа "за", 40 - "против" депутатите отхвърлиха доклада, който не беше приет и от парламентарната комисия по здравеопазването.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини