Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет
29/10/2009

Народното събрание прие на първо четене законопроекта на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет

29 октомври 2009 г.

Народното събрание прие на заседанието си на 29 октомври 2009 г. на първо четене законопроекта на Закона за данък върху добавената стойност, внесен от Министерския съвет. Отхвърлен беше законопроектът на Мартин Димитров, който предвиждаше да се намали срокът за възстановяване на ДДС до 10 дни от изтичането на срока за декларирането му за всички лица.

Част от промените в законопроекта на Министерския съвет целят да се противодейства на данъчните измами. Едно от предложенията е при невнасяне на ДДС да се въведе "солидарна отговорност", която да се поеме от тези, при които има доказано участие в престъпната дейност. Преди промените в закона се предвиждаше "поредност на лицата, от които следва да се търси отговорността за данъка". Според Менда Стоянова /ПГ на ПП ГЕРБ/ промяната цели да се разбият веригите за източване на пари.

Предлага се още да бъде осигурена и дистанционна връзка между Националната агенция за приходите и фискалните касови устройства, използвани от търговците. Диан Червенкондев /ПГ на ПП ГЕРБ/ посочи, че тази мярка би противодействала на нелегалния контрабанден внос, на сивата икономика и на нелоялната конкуренция. Въвеждането на новите касови апарати ще бъде поетапно с разпоредба на Министерството на финансите, която ще регламентира процеса и ще бъде публикувана шест месеца след влизането в сила на промените в закона, обясниха от ГЕРБ.

С измененията на Министерския съвет се въвежда ново понятие - "услуга по краткосрочно отдаване под наем на превозни средства". Ползването на превозното средство трябва да не е повече от 30 дни, а при плавателни съдове – не повече от 90 дни. Предвижда се и нулева ставка за плавателни средства в открито море и за въздухоплавателните средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни дейности. Промените предвиждат и промяна на срока за упражняване на правото за приспадане на данъчен кредит - от тримесечен той става 12-месечен.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за местните данъци и такси. Те предвиждат горната граница за определяне размера на данъка върху недвижимите имоти да се увеличи от 2 на 2,5 промила. За увеличаване на приходната база на общините се предвижда и повишаване на горната граница за определяне размера на данъка при придобиване на имущество - от 2,6 на сто на 3 на сто. Предложено е намаляване на прага за необлагане на имотите от 2520 на 1680 лв.

Промяната цели увеличаване на приходите в малките населени места с оглед създаване на възможност за подобряване на инфраструктурата им, се посочва в мотивите на правителството.

Предложено е да се облагат с данък и придобитите по давност недвижими имоти, които досега не са изрично посочени като подлежащи на облагане при другите безвъзмездно придобити имоти.

Измененията предвиждат данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията да бъде по-високата стойност между отчетната стойност и данъчната оценка с цел избягване на недобросъвестното й определяне от страна на предприятията и съответно гарантиране на данъчни постъпления в общинските бюджети. Предложено е изменението да влезе в сила от 1 януари 2011 г., за да се даде възможност на предприятията да подадат декларации за притежаваните от тях нежилищни имоти, като е предвидено това да стане в срок до 30 юни 2010 г.

Друго предложение цели подобряване събираемостта на местните данъци, във връзка с което на служителите на общинската администрация се дават права освен на органи по приходите и част от правомощията на публичните изпълнители на Националната агенция за приходите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини