Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът избра Константин Пенчев за национален омбудсман
07/10/2010

Парламентът избра Константин Пенчев за национален омбудсман

7 октомври 2010 г.

Народното събрание избра на 7 октомври 2010 г. Константин Пенчев за омбудсман на Република България. Той беше предложен от ПГ на ПП ГЕРБ.

При тайния вот за него са гласували 137 депутати, а кандидатът на ПГ на ДПС Сабрие Сапунджиева е получила 51 гласа. Пенчев е председател на Върховния административен съд. Той ще положи клетва, когато бъде освободен от заемания в момента пост. Новият обществен защитник беше избран, след като през април приключи мандатът на досегашния – Гиньо Ганев.

Парламентът прие на второ четене промените в Закона за насърчаване на научните изследвани, с които отпада възрастовото ограничение за "млад учен". За "млад учен" се смята този, който извършва научноизследователска или научнообразователна дейност във висше училище или научна организация след придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването й. Според действащата дефиниция млад учен е този, който е придобил или е в процес на придобиване на образователна научна степен "доктор" и не е по-възрастен от 35 години. С измененията се регламентира и какво е докторант - учен, който е в процес на придобиване на образователна и научна степен "доктор", както и "постдокторант" - учен, който е станал "доктор", но не са минали повече от 5 години след придобиването на тази степен. Предвижда се национално и международно експертно независимо оценяване и наблюдение на научните изследвания и на резултатите от тях.

Депутатите приеха, че министърът на образованието ще издава правилник за организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на фонд "Научни изследвания". Чрез мониторинга се отчита ефективност от вложените средства, постигане на заложените стратегически цели, приложимост на получените резултати.

Преди Закона за насърчаване на научните изследвания депутатите ратифицираха две споразумения, по които България е страна.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини