Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Константин Пенчев положи клетва в парламента като омбудсман на България
20/10/2010

Константин Пенчев положи клетва в парламента като омбудсман на България

20 октомври 2010 г.

Константин Пенчев положи клетва в Народното събрание като омбудсман на Република България. Миналата седмица Висшият съдебен съвет единодушно прие оставката му като председател на Върховния административен съд, след като при тайно гласуване на 7 октомври 2010 г. народните представители го избраха за обществен защитник с 137 гласа. Пенчев беше предложен за омбудсман от ПГ на ГЕРБ и наследява на длъжността Гиньо Ганев, чийто мандат изтече през април тази година.

Парламентът възложи на ГРАО да провери валидността на подписката за референдум по членството на Турция в Европейския съюз. Въпросът на допитването, поискан от инициативен комитет, е "Против ли сте членството на Турция в Европейския съюз?". Проектът за днешното решение беше на председателя на Народното събрание Цецка Цачева. Народните представители гласуваха също проверката да бъде преустановена, ако 200 000 от общо внесените над 300 хиляди подписи, се окажат напълно легитимни. ПГ на ПП ГЕРБ, ПГ на ДПС и независимите депутати на РЗС застанаха зад предложението на парламентарния председател. От ПГ на "Коалиция за България" гласуваха въздържали се, а ПГ на "Синята коалиция" не участва във вота.

Парламентът гласува на второ четене Закон за въвеждане на данък върху застрахователните премии. Данъкът ще бъде от два процента и ще се налага върху премии по облагаеми договори от общото застраховане с изключение на презастраховането и ретроцесията, животозастраховането и договорите за застраховки на товари по време на международен превоз, когато началната или крайната точка на превоза е извън територията на страната. Няма да се облагат и договорите за застраховки на летателни апарати и плавателни съдове, както и премиите за гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на такива транспортни средства. Данъчно задължените лица трябва да подадат данъчна декларация за предходното календарно тримесечие в срок до края на месеца следващ тримесечието. Декларациите се подават в териториалната дирекция на НАП по регистрация на данъчно задълженото лице. Дължимият данък за данъчния период се внася ежемесечно в срок до края на следващия месец. За невнесения в срок данък се дължи лихва за просрочие съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. При връщане на вече обложена премия или част от нея застрахователят възстановява на застрахования и данъка. Данъчно задължително лице, което не подаде декларация в срок, не посочи или грешно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лева. При повторно нарушение санкцията е от 1000 до 4000 лева. Законът влиза в сила от 1 януари 2011 г.

Парламентът ратифицира и Споразумението между правителствата на България и Гърция за трансгранично полицейско сътрудничество.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини