Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Завишават се глоби за неспазване на европейските изисквания относно веществата, които нарушават озоновия слой
22/10/2010

Завишават се глоби за неспазване на европейските изисквания относно веществата, които нарушават озоновия слой

22 октомври 2010 г.

Завишават се някои глоби за неспазване на европейските изисквания относно веществата, които нарушават озоновия слой. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Глоба от 3000 лева до 6000 лева ще бъде наложена на всеки, който нарушава правилата на ЕС за поставяне на етикети на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове. Имуществената санкция ще бъде между 8000 лева и 15 000 лева. Досега глобата беше 2000 лева, а имуществената санкция - 5000 лева. Двойно се повишава размерът на глобата и имуществената санкция, ако, без документ за правоспособност, се извършва  сервиз и поддръжка на хладилни, климатични или термопомпени  инсталации,  системи за противопожарна защита и пожарогасители,  които съдържат вещества, нарушаващи озоновия слой. Според действащата нормативна уредба, глобата е 500 лева, а  имуществената санкция - 1000 лева. След промените те стават съответно 1000 лева и 2000 лева. Измененията предвиждат забрана на производството на дървени  въглища по открит способ. Изпускането на емисии в атмосферния въздух при производство на дървени въглища по друг способ трябва да става организирано, като се спазват нормите за допустими емисии за вредни вещества.

Депутатите гласуваха на първо четене нов Закон за Сметната палата. С промените ще се разшири обхватът на работата на одитния орган. Според промените Сметната палата ще проверява управлението и разпореждането с публични активи и пасиви. Сметната палата ще одитира търговските дружества с над 50 на сто държавно и (или) общинско участие в капитала, както и юридическите лица, които имат задължения, гарантирани от държавата, или задължения, гарантирани с държавно и (или) общинско имущество. Вече Народното събрание ще избира председател и двама заместник-председатели на Сметната палата. Законопроектът бе приет със 101 гласа "за" и 37 "против".

Народното събрание възложи на министър Цветан Цветанов, след приключване на отделните дисциплинарни проверки по случаи на полицейско насилие, писмено да информира парламента за резултатите от тях и за взетите мерки от страна на МВР. Предложението беше на ПГ на ПП ГЕРБ. Решението беше взето след разискванията по питането на Тунчер Кърджалиев и Четин Казак към министър Цветан Цветанов.

Парламентът отхвърли проекторешението на депутати от ПГ на ДПС и ПГ на Коалиция за България да се създаде анкетна комисия за проучване на случаите на полицейско насилие.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини