Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът увеличи срока за налагане на наказание за тежко нарушение на дисциплината от една на две години
27/10/2010

Парламентът увеличи срока за налагане на наказание за тежко нарушение на дисциплината от една на две години

27 октомври 2010 г.

На служители на МВР, извършили тежко нарушение на служебната дисциплина, може да се наложи наказание до две години от извършването му. Тази промяна в Закона за Министерството на вътрешните работи записаха народните представители при окончателното му приемане на второ четене. Досега срокът за дисциплинарно наказание беше до една година от извършването му. Парламентът отхвърли предложение на народните представители от Коалиция за България Корнелия Нинова и Атанас Мерджанов държавните служители в МВР да получат още три дни допълнителен платен годишен отпуск заради многото часове извънреден труд, който полагат. В закона беше записано, че държавни служителки в МВР, които са бременни или майки с деца до 6-годишна възраст, се ползват от специалната закрила по Кодекса на труда. Лицата, придобили образователно-квалификационна степен "бакалавър" в Академията на МВР, встъпили в служебни правоотношения с Държавна агенция "Национална сигурност", не дължат възстановяване на разходите за издръжка и обучение, решиха още депутатите. Създадена беше нова глава в ЗМВР, в която са записани функциите на Националната шенгенска информационна система. Създаването й е условие за приемането на страната ни в Шенген.

Парламентът прие решение за закриване на главна дирекция "Досъдебно производство" като специализирана национална структура на МВР за разследване на престъпления. Депутатите отмениха разпоредбата, която регламентира дейността на дирекцията. Служителите от дирекцията ще бъдат прехвърлени към дирекция "Криминална полиция". Ще бъде създадено звено, натоварено с повишаване на класификацията на служителите. Ще има звена от досъдебни полицаи в ГД "Борба с организираната престъпност" и ГД "Гранична полиция". Парламентът обедини дирекциите "Пожарна безопасност и спасяване" и "Гражданска защита". Новата дирекция ще носи името "Пожарна безопасност и защита на населението".

Администраторът на лични данни е длъжен да представя на физическо лице безплатно и в разбираема форма информация за  съобщение до него, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник. Това приеха депутатите, като гласуваха на първо четене промени в Закона за защита на личните данни. Вносители са Красимир Ципов, Николай Петков и Цветан Сичанов от ГЕРБ. С измененията се прецизират и същевременно се разширяват правомощията на Комисията за защита на личните данни. Тя ще може да участва както в преговори, така и в сключване на двустранни и многостранни споразумения от сферата на нейната компетентност. Поправките се налагат заради предстоящото присъединяване на страната ни към Шенгенското пространство.

Народното събрание денонсира със закон Споразумението за създаване на Международна организация за развитие на рибарството в Източна и Централна Европа - Еврофиш. Оттеглянето на страната ни е аргументирано с ограничени финансови ресурси заради икономическата криза.

Няма да се създава комисия за генетично модифицирани фуражи, реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за фуражите. По предложение на парламентарната земеделска комисия отпадна текстът, предложен от вносителя - Министерския съвет, който предвиждаше да има такъв орган. Тази комисия трябваше да дава становища по получени заявления от ЕК и Европейския орган по безопасност на храните за генетично модифицирани фуражи и ГМО като фураж, както и по други въпроси от компетентността на министъра на земеделието и храните за безопасността на генетично модифицираните фуражи.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини