Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева: Дълг на медиите е да се грижат за прозрачността на властта, но дълг на властта е да се грижи за тяхната прозрачност
04/04/2011

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева участва в конференцията на председателите на парламентите на държавите-членки на Европейския съюз. Форумът се провежда  в  Камарата на представителите на Белгийския федерален парламент. Основните теми на конференцията са „Парламент, обществено мнение и медии” и „Парламентарен контрол на Общата външна политика и политика за сигурност”.

В изказването си на конференцията Цецка Цачева отбеляза, че темата «Парламент, обществено мнение и медии» задава тон за все по-конкретни и аргументирани дискусии в политическите среди и гражданското общество в Европа. Според нея в страни като България,  преживяващи нелек пост-комунистически преход, перманентното поставяне на дневен ред на тази тема е особено важно. Пред участниците във форума Цецка Цачева изложи наблюдения за взаимодействието на тези три компонента в българското общество. Преди това тя направи уточнението, че само хармоничното и балансирано взаимодействие между парламента, медиите и общественото мнение осигурява доброто функциониране и жизнеността и на трите компонента. Фаворизирането на всеки един от компонентите води до ощетяване на другите два.

България е парламентарна република, но българският парламент не търси привилегировано място в публичността, не използва самоцелно техниките на пиара и още по-малко инструментите на властта, за да си осигурява медиен комфорт и влияние върху общественото мнение, отбеляза председателят на Народното събрание. Обратното, посочи Цецка Цачева, парламентът участва хоризонтално в политическите дебати. Според нея в контекста на засилената медитизация на обществата в преход, парламентът сам се превръща в своеобразна медиа и това важи с особена сила в дните на парламентарен контрол. Тогава, отбеляза Цецка Цачева, се излъчват послания към националната аудитория и се сблъскват гледни точки, които дават „живот” на по-нататъшни журналистически интерпретации и публични дебати.

Според председателя на Народното събрание развитието на медийната среда и на публичността през последните години недвусмислено потвърждава тезата, че защитата на независимостта на медиите трябва по необходимост да включва и „защита от защитниците”. Според нея ако след демократичните промени в България медийната независимост се е поддържала главно чрез граждански натиск и контрол, то напоследък тя много повече зависи от структурата на капиталите в сектора, от прозрачността на собствеността. Ако преди независимостта беше приоритетно политически въпрос, сега е приоритетно икономически, отбеляза Цецка Цачева. Тя се позова на Резолюцията на Европейския парламент от 10 март тази година за Закона за медиите в Унгария, където се изразява загриженост и за свободата на медиите в България.

Председателят на Народното събрание заяви на конференцията, че в края на миналата година българският парламент е приел промяна в Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. Така за пръв път бяха извадени «на светло» собствениците на вестници и списания «до физическо лице», посочи Цецка Цачева и допълни, че в подобни  насоки се разработват и стратегии по отношение на електронните медии. Според председателя на българския парламент само така ще станат обществено видими действителните бенефициенти на медийния бизнес и на медийното влияние у нас, ще могат да се проследят техните връзки с политически кръгове и икономически лобита, с бившите тайни служби и настоящите криминогенни среди.

В заключение Цецка Цачева отправи посланието, че дълг на медиите е да се грижат за прозрачността на властта, но дълг на властта е да се грижи за тяхната прозрачност.

Участниците в конференцията обсъдиха и темата за „Парламентарния контрол на Общата външна политика и политика за сигуронст и Общата политика за сигурност и отбрана”. След преустановяването на дейността на Западно-европейския Съюз и респективно на неговия парламентарен орган – Асамблеята, налице е очевидна потребност и неотложна необходимост от създаването на нейно място на форум, осъществяващ интерпарламентарен контрол и наблюдение върху Общата Външна политика и политиката за сигурност и на Общата Политика за Сигурност и Отбрана на ЕС. В тази връзка се предлага създаването на форум с название „Интерпарламентарна конференция по външните работи, отбраната и сигурността”.

В изказването си пред участниците в конференцията председателят на Народното събрание Цецка Цачева определи инициативата като стойностен принос в мащабния процес на доизграждане на новата архитектура на европейските институции. Целта ни обаче е не да създадем една нова автономна бюрократична структура, а точно обратното – един гъвкаво функциониращ и икономичен форум, отбеляза председателят на българския парламент. Според нея една бъдеща Интерпарламентарна конференция безспорно ще засили междупарламентарния диалог в това поле на европейски политики и мисии, но този диалог трябва да разшири своя обхват и да включи също така ръководителите на парламентите на страните-кандидатки за членство в ЕС, а още и на страните –членки на НАТО, които не са членки на ЕС.

В изказването си пред  форума председателят на Народното събрание представи българскакта позиция по инициативата за създаване на Интерпарламентарна конференция по външните работи, отбраната и сигурността. Тя подчерта че българската страна предлага тя да бъде структурирана по подобие на формата на КОСАК.

Участниците в конференцията в Брюксел са единодушни, че националните парламенти са призвани да изграят важна роля в процеса на формиране на политиката на ЕС за сигурност. Именно чрез парламентарния дебат би следвало основно да се реализира демократичният граждански контрол върху дейността на изпълнителната власт в областта на отбраната и сигуронстта и да се информира и ангажира обществото.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини