Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Между 10 000 и 50 000 лева е санкцията за смесването на биогориво с течни горива от нефтен произход извън данъчен склад с неплатен акциз
21/04/2011

Между 10 000 и 50 000 лева е санкцията, която се предвижда за физическо лице, което смесва биогориво с течни горива от нефтен произход извън данъчен склад, за който не е платен изцяло или частично акциз. Ако това нарушение се извърши от търговци, имуществената санкция е от 25 000 до 50 000 лева, приеха на второ четене депутатите, които гласуваха окончателно законопроекта за енергията от възобновяеми източници. Първоначалният вариант на текста беше само за смесване извън данъчен склад, без да се уточнява дали има платен акциз. Срещу това предложение имаше възражения от левицата и Синята коалиция.

Преференциалните цени за изкупуване на тока от възобновяемите енергийни източници ще се фиксират за целия период на договора, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/. Това е една от промените, въведени с новия закон за ВЕИ, приет окончателно от парламента днес. Промяната ще съдейства за по-добра прогнозируемост на цената на екоенергията в общия енергиен микс и за улесняване финансирането на проектите, посочват от МИЕТ. Депутатите са записали в закона, че енергията, произведена от биомаса, слънце и геотермални източници, ще се изкупува въз основа на двадесетгодишни договори, а тази от вятър - въз основа на дванадесетгодишни договори. Петнадесет години е срокът на договорите за изкупуване на електроенергия от ВЕЦ до 10 мегавата и други ВЕИ. Според друга промяна, въведена с новия закон, ДКЕВР ще заделя ежегодно лимити за присъединяване на нови ВЕИ мощности към мрежата. В рамките на лимитите ще се разпределя потенциалът за присъединяване на мощности за различни видове енергия - от вятър, слънце, вода и т.н. Изчерпването на квотите няма да спира присъединяването на нови производители на екоенергия, но те вече няма да ползват преференциалните цени при изкупуване. Законът въвежда задължението производителите на ток от ВЕИ да внасят гаранция за присъединяване към мрежата в размер на 50 хил. лева за всеки мегават инсталирана мощност над пет мегавата. За мощностите под пет мегавата предварително ще се заплащат по 25 хил. лева за мегават. Чрез това задължение се въвежда баланс на отговорностите между инвеститора и присъединяващото дружество, добавят от МИЕТ. С новия закон депутатите са отложили задължението за смесване на биогорива с традиционните бензини и дизел за 1 януари 2012 г. От тази дата биосъставката в горивата трябва да бъде 5 процента, а от 1 юни 2012 г - 6 процента, добавят от министерството. Законът за енергията от възобновяеми източници транспонира в българското законодателство изискванията на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на екоенергия. Законът заменя досега действащия закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, уточняват от МИЕТ.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини