Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
932 писма, жалби и сигнали на граждани и организации са постъпили в парламентарния Информационно-административен център по време на Шестата сесия на 41-то Народното събрание
08/08/2011

По време на Шестата сесия на 41-то Народно събрание в парламентарния Информационно-административен център са постъпили 932 писма, жалби, предложения, сигнали и декларации от граждани, органи на местната власт, обществени организации и инициативни комитети. На 106 от тях е отговорено директно, 106 са изпратени за проверка и становище до съответния компетентен орган, а 540 са предоставени на постоянните парламентарни комисии.

Това сочи справка за периода 2 май – 29 юли 2011 г., подготвена от Информационно-административния център на Народното събрание и парламентарния пресцентър.

Без движение са оставени 180 писма - анонимни, без посочен адрес за кореспонденция, повторни писма по въпроси, по които вече има отговор или такива, които касаят междуличностни и семейни взаимоотношения.

Анализът на постъпилите писма показва, че отзвук сред граждани и организации са предизвикали Законът за енергията от възобновяеми източници, Законът за управление на отпадъците, промените в Закона за дипломатическата служба, в Закона за електронните съобщения, в Закона за семейните помощи за деца, в Кодекса за застраховането, в Семейния кодекс и др.

Проблемите, отнасящи се до сферите на социалното осигуряване и подпомагане – размера на пенсиите, размера и условията за получаване на социални и енергийни помощи, осигуряването на лични асистенти за хора с увреждания, заведените изпълнителни производства за неправомерно получавани детски надбавки и др., вълнуват най-много гражданите. Те често поставят и въпроси, свързани с работата на съдебната система и здравеопазването, действията на топлофикационните дружества, мобилните оператори и частните съдебни изпълнители, размера на таксата за битови отпадъци и лихвите по банкови кредити.

В Информационно-административения център постъпват и заявления за достъп до обществена информация и подписки. Сред тях  са подписките на Национална гражданска инициатива „Защитете бедните” – против предлаганите промени в Закона за управление на отпадъците, и на Инициативен комитет на жителите на с. Гложене, общ. Тетевен - срещу замърсяването на околната среда и водите в района на селото поради липса на пречиствателна станция.

Новият Информационно-административен център на Народното събрание беше открит в края на 2010 г. по проект „Модерна парламентарна администрация в услуга на обществото” от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Центърът приема и регистрира сигнали, предложения, запитвания, заявления, декларации, подписки, адресирани до Народното събрание и предоставя информация за работата на парламента,  парламентарните комисии и народните представители.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001





    Последни новини