Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Концентрацията на алкохол в кръвта на капитани и моряци не трябва да е повече от 0.25 мг/л, прие на първо четене Народното събрание
20/09/2011

Член на екипаж на кораб, който изпълнява служебните си задължения с концентрация на алкохол в дъха повече от 0,5 промила или в кръвта повече от 0,25 мг/л се наказва с временно лишаване от право да заема длъжността за шест месеца и глоба от 1000 лв. Това е записано във внесените от Министерски съвет промени в Кодекса на търговското корабоплаване, които парламентът прие на първо четене. Същото наказание се предвижда и ако капитаните или моряците са под въздействието на други упойващи вещества.

Вносителите отбелязват, че Изпълнителна агенция "Морска администрация" вече разполага с дрегери за измерване съдържанието на алкохол в дъха, които са сертифицирани съгласно изискванията на българското законодателство.

Предвижда се премахване на лицензионния режим, което е във връзка с улесняване извършването на превоза на товари по вътрешни водни пътища. Според доклада на парламентарната транспортна комисия по този начин ще се осигури по-бързото навлизане на нови компании на пазара на транспортни услуги по вътрешни водни пътища.

С измененията се засилва контролът за предотвратяване на замърсяването от кораби. Предвидено е Изпълнителна агенция "Морска администрация" да упражнява държавен екологичен контрол на корабоплаването.

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Ако инвестиционно дружество наруши забраната да издава облигации и други дългови ценни книжа, се предвижда глоба от 10 000 до 20 000 лева, гласуваха народните представители. Същата санкция ще се налага, ако колективната инвестиционна схема не изпълни задължението постоянно да предлага дяловете си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите, и по искане на притежателите на дялове да ги изкупува по цена, основаваща се на нетната стойност на активите.

Инвестиционното дружество от затворен тип не може да се преобразува в друг вид търговско дружество, както и да променя предмета си на дейност, приеха още депутатите. Преобразуване на инвестиционно дружество от затворен тип в колективна инвестиционна схема се допуска само с разрешения на Комисията за финансов надзор. Преобразуването чрез сливане и вливане, разделяне и отделяне, както и прекратяването на инвестиционното дружество от затворен тип се извършват също с разрешение на комисията.

Парламентът прие на второ четене и промени в Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини