Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Глоба от 500 до 5000 лева ще плащат юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи дейност в строеж, ако не спазят изискванията за защита при бедствия на пребиваващите
29/09/2011

Глоба от 500 до 5000 лева ще се налага на юридически лица и еднолични търговци, осъществяващи дейност в строежи, ако не спазят изискванията за разработването на план за защита при бедствия на пребиваващите. Това приеха на второ четене депутатите, които гласуваха изменения в Закона за защита при бедствия. Народните представители записаха, че премиерът въвежда със заповед Националния план за защита при бедствия, като със заповедта се определят поименно ръководител и членове - министри, заместник-министри, ръководители на ведомства или техни заместници. Щабът ще прави анализ и оценка на обстановката при бедствия, ще взема решения за ресурсното осигуряване и обема на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието. Щабът ще осъществява контрол по изпълнението на задачите и ще информира населението чрез медиите за ситуацията. Той трябва да докладва на премиера, президента и председателя на Народното събрание за хода на защитните операции.

Проблемите на жителите на Дунавци, възникнали с незаконното обработване на земеделски земи от частни фирми, ще бъдат решени с приетите днес от Народното събрание промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски. С гласуваните промени се дава достатъчно дълъг срок собственици и арендатори да декларират обработваемите земи и да се изчистят така наречените "бели петна" на земеделските карти и да се постигне максимална договореност между страните участващи в процеса на стопанисване и обработка на земите, каза още Тошев. На практика промените дават възможност всички проблеми да бъдат изчистени в съкратени срокове и новата стопанска година да стартира безпроблемно в началото на октомври. Хората, придобили собственост върху сгради и съоръжения на закрити селскостопански организации, вече няма да заплащат наем за ползването на застроените и прилежащи площи. Приетите изменения предвиждат платените по досегашния ред суми за наем да не бъдат възстановени. Депутатите приеха, че когато се изземват неправомерно ползвани земеделски имоти с възстановено право на собственост и процедурата е по искане на ползвателите на правно основание, иззетите имоти ще бъдат предоставяни на ползвателите на правно основание, а не на собственика.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини