Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Митнически служители ще могат да водят разследване, след промени в НПК
10/11/2011

Митническите служители ще могат да водят разследване. Това стана възможно след като парламентът прие на второ четене промени в Наказателно-процесуалния кодекс. В законопроекта беше записано, че разследващите митнически инспектори ще разследват престъпления по четири текста от Наказателния кодекс, които се отнасят за търговия на акцизни стоки без бандерол, против митническия режим и са свързани с режима на сделките, вноса, износа или други действия с валутни ценности. Когато в извършването на престъплението е участвал служител на агенцията "Митници", то се разследва от следовател, записаха народните представители. Разследващите митнически инспектори ще се определят със заповед на министъра на финансите по предложение на директора на агенцията "Митници". Депутатите приеха петчленен състав на Върховния касационен състав /ВКС/ да разглежда дела като касационна инстанция. В сега съществуващия текст на закона е предвидено при разглеждане на делата като касационна инстанция ВКС да заседава в състав от трима съдии.

Общините ще могат да възлагат пряко обществени поръчки без конкурс за комунални услуги на дружества, които са общинска собственост. Това реши парламентът, който прие на второ четене промени в Закона за обществените поръчки. Сред условията са капиталът на дружествата да е изцяло общинска собственост, а поне 90 процента от оборота да са от предоставяне на комунални услуги на съответния възложител. Според определението, записано в закона, договори за комунални услуги са за експлоатация, поддръжка, мониторинг, рекултивация на инсталации и съоръжения за третиране и обезвреждане на битови отпадъци, както и за управление на дейности, свързани с повторна употреба, рециклиране и обезвреждане на отпадъци, предвидени в общинските програми за управление на дейностите. Парламентът реши, че за строителство процедурите по закона се прилагат задължително при възлагане на обществена поръчка на стойност равна или над 240 хил. лева без ДДС, а когато поръчката е с място на изпълнение извън страната - над 1,5 млн. лева. За доставки, услуги и конкурс за проект задължителни са процедурите по закона за поръчка на стойност равна или по-голяма от 60 хил. лева, а когато изпълнението на поръчката е извън страната - равна или по-висока от 120 хиляди лева. С промените се дава възможност на възложителя в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата за
обществена поръчка да направи промени в него или в документацията. Не се позволява единствено пълна промяна в дейностите или доставките по обявения предмет на поръчката. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. Предвижда се нов модел за предварителен контрол от страна на Агенцията по обществени поръчки, който да бъде на два етапа - преди и след публикуване на обявлението за откриване на процедура за обществени поръчки.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини