Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на първо четене проекта за държавен бюджет за 2012 г.
16/11/2011

Парламентът прие на първо четене проекта за държавен бюджет за 2012 г. със 127 гласа "за", 82 "против" и без въздържали се. Финансовата стабилност е в основата на националната сигурност и става все по-важен фактор в Европа, заяви вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков в пленарната зала при представянето на бюджета. Той определи като основна задача за следващата година продължаване на досегашната политика на финансова стабилност. Проекта, внесен от Министерския съвет, подкрепиха депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ, един от ПГ на Партия Атака и 17 независими народни представители. Против бяха ПГ на Коалиция за България, ПГ на ДПС и ПГ на Синята коалиция.

Със 116 гласа "за", 51 "против" и без въздържали се парламентът прие на първо четене проекта за бюджет на Националната здравноосигурителна каса за 2012 г., внесен от Министерския съвет. Проекта подкрепиха депутатите от ПГ на ПП ГЕРБ, един от ПГ на Партия Атака и 9 независими народни представители. Против законопроекта бяха ПГ на Коалиция за България, ПГ на ДПС и ПГ на Синята коалиция. Правителството предвижда бюджетът на Националната здравноосигурителна каса /НЗОК/ за 2012 г. да е 2 633 730 000 лева. Здравноосигурителните приходи са 2 614 779 000 лв., приходите от здравни вноски са 1 673 653 000 лв., а трансферите за здравно осигуряване са 941 126 000 лева. От приходите 2 214 520 000 лв. са предвидени за здравноосигурителни плащания. Резервът за непредвидени и неотложни разходи е 261 478 000 лева. През следващата година здравноосигурителната вноска се запазва в размер на осем на сто. Според вносителите на законопроекта реално здравноосигурените лица през последните години са около 6,3 млн. души, а около 1,1 млн. души са неосигурени. В проекта за Закон за бюджет на НЗОК е записано, че при ползване на медицинска помощ осигурените лица са длъжни да представят документ за самоличност, а изпълнителите на медицинска и дентална помощ да извършат проверка на здравноосигурителния статус, съгласно данните на Националната агенция за приходите. С предлагания законопроект се запазва нивото на плащанията за първична извънболничната медицинска помощ, специализирана извънболнична медицинска помощ и медикодиагностична дейност спрямо бюджета за тази година, посочват вносителите. Прогнозно увеличение се предвижда за разходите за дентална помощ, лекарства и медицински изделия за домашно лечение, за болнична помощ. Средствата за болнична помощ се увеличават поради прехвърляне на финансирането на определени медицински дейности от Министерството на здравеопазването към НЗОК. През 2012 г. е планирано намаление на средствата за придобиване на нефинансови активи спрямо заложените за 2011 година.

Със 113 гласа "за" и 49 "против" депутатите приеха на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г. 103 народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ, един от ПГ на Партия Атака и 9 независими депутати подкрепиха проекта на кабинета за бюджета на ДОО за следващата година. Против бяха от ПГ на Коалиция за България, ПГ на Синята коалиция и ПГ на ДПС. През 2012 г. се запазва диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и за земеделските производители. Така диференцираният минимален осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, съобразно облагаемия им доход за 2010 г., остава съответно 420 лв., 450 лв., 500 лв. и 550 лв. Не се променя и минималният осигурителен доход за земеделските производители и тютюнопроизводители - 240 лева. Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица остава 2000 лева. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2010 г., както и за започналите дейност през 2011 и 2012 г., е 420 лева. Определеният за 2012 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст е 136,08 лева. Според проекта дневният минимален размер на обезщетението за безработица е 7,20 лева. През идната година размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по Кодекса за социално осигуряване е 240 лева. В проекта на консолидирания бюджет на ДОО по приходите и разходите за 2012 г. са заложени следните макроикономически и социално-осигурителни параметри - среден осигурителен доход, обявяван от НОИ - 622,30 лв.; брой на безработните лица с право на обезщетения при безработица - 116 314 души; средногодишен брой пенсионери - 2 195 220.

Предвижда се тази седмица депутатите да разгледат на първо четене и законопроекта за Българската телеграфна агенция. Първото четене и законопроект за съхранение на въглероден диоксид в земните недра и на промени в Закона за народните читалища, както и второто четене на изменения в Закона за административно-териториалното устройство са също в програмата. За петък като първа точка депутатите си определиха проект за решение за приемане на годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2010 г., който е с гриф "поверително".

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини