Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Стратегията "България 2020", мерки в подкрепа на икономиката, енергийната ефективност и реформи са темите, които открои Росен Плевнелиев пред парламента
05/04/2012

Националната програма за развитие "България 2020", мерки в подкрепа на икономиката, растежа и заетостта, енергийна ефективност и диверсификация, реформи през 2012 г. Това бяха основните теми, които открои президентът Росен Плевнелиев в обръщението си към Народното събрание.

Той благодари на парламентарните политически сили за проведените с него консултации. С вашата подкрепа президентската институция се превърна в платформа за идеи и решения за 2012 г., отбеляза държавният глава. Доказахме, че партиите могат да работят заедно и да мислят в една и съща посока, коментира той и допълни, че по някои важни теми партиите са загърбили политическото противопоставяне и са създали надпартиен консенсус.

Росен Плевнелиев отбеляза, че през тази година предстои да бъдат разработени приоритетите по програма „България 2020“. Това ще стане след широки консултации и консенсус в търсене на гаранции за надпартийност. Стратегията "България 2020" ще бъде реална и така правителството ще получи силен коз при оформянето както на бюджетната рамка за догодина, така и при преговорите за следващия бюджетен период на Европейския съюз 2014 – 2020 г., смята Росен Плевнелиев. В икономиката политическите сили са посочили като приоритет стимулиране на инвестициите, политиката за повишаване на доходите, изработване на иновативни политики. Очакваният за тази година икономически растеж от 1,4 процента е нисък и затова, по думите на президента, трябва да се помогне на малкия и средния бизнес да получава по-бързо и лесно кредитиране и експортно застраховане.

Росен Плевнелиев посочи, че общо е било и мнението за спешни мерки за борба с младежката безработица. Според него трябва да има програми за предприемачество, които да позволят на младите хора да реализират собствен бизнес и да се улесни достъпът до финансиране на стартиращите предприемачи. Надявам се да видя възможност за реализация на мерки за преодоляване на младежката безработица в бюджет 2012 г., отбеляза държавният глава.

Президентът посочи като приоритет и енергийната ефективност. България е европейски шампион по пилеене на енергия, коментира той. По думите му инвестициите в енергийната ефективност ще бъдат много ефективни и, освен че създават десетки хиляди работни места, правят уютни градовете и намаляват сметките на гражданите. Той отбеляза също, че чрез национална програма за енергийна ефективност ще се търсят резултати за всички българи, а не само за влиятелни хора в енергетиката. Консенсус има и за необходимостта от диверсификация на енергийните източници. Не бива да сме зависими само от един източник на енергия и една тръба и трябва да ускорим процеса по изграждане на газови връзки със съседите си, подчерта Росен Плевнелиев. Той определи като правилно взетото от правителството и потвърдено от парламента решение да не се строи АЕЦ" Белене" и отбеляза, че този проект не е бил финансово обезпечен, нито е имало осигурен пазар за електроенергията.

Росен Плевнелиев открои като приоритет и научните изследвания и посочи, че са необходими нови модели на финансиране на иновациите и научните разработки. Науката трябва да има връзки с пазара, трябва да се насърчават частните фирми да работят с изобретатели и учени, посочи държавният глава. Президентът заяви, че в рамките на политическите консултации са били обсъдени реформите в националната сигурност, в системата за правораздаване, администрацията и водния сектор. В сектор "Сигурност" Росен Плевнелиев отбеляза, че основните цели са по-висока ефективност и интегриран подход. Съдебната реформа е била посочена като приоритет от всички политически сили. Ще продължим да усъвършенстваме системата за правораздаване, но е време за резултати, коментира държавният глава. По думите му дали са постигнати независимост и ефективност се познава само по делата. Освен законопроекта за отнемане на незаконно придобито имущество и Наказателния кодекс, Росен Плевнелиев посочи като важна тема в тази област изборът на ВСС. Много е важно новият ВСС да започне работата си с висока степен на обществено доверие, без съмнение за партийна пристрастност, отбеляза държавният глава и допълни, че гаранция за това са ясните правила за избор. Според него трябва за има ранно оповестяване на кандидатите и публично изслушване на техните концепции.

Росен Плевнелиев каза, че е необходим задълбочен дебат по Изборния кодекс и по препоръките на международните организации в тази област, за да не се позволи злепоставяне на България. Не трябва да има капчица съмнение за честното провеждане на следващите избори, коментира той.

Президентът засегна и темата за Шенген и посочи, че правителството и институциите са положили много усилия и вече сме на финалната права. Нека си пожелаем успешно присъединяване към Шенгенското пространство през 2012 г., подчерта той.

Росен Плевнелиев смята, че административната реформа не може да приключи без електронно правителство и посочи, че то трябва да е не по-малък приоритет от магистралите. Според него то е силна антикорупционна мярка и облекчава условията за инвестиции в страната. Той е уверен, че българите ще повярват отново в държавата си, когато чакането пред гишето се замени с електронни услуги.

Важен сектор, който трябва да бъде реформиран, е и водният, отчете държавният глава. Изводът от разговорите с партиите е, че на страната ни е необходима цялостна обща стратегия за сектора, стана ясно от думите на президента. Росен Плевнелиев подчерта обаче, че преустройството не трябва да бъде самоцелно, в контекста на нещастието в Бисер, а да бъдат създадени условия за привличане на инвестиции, както във водния сектор, така и в енергетиката.

И занапред ще търся пряко взаимодействие с Народното събрание, заяви Росен Плевнелиев. Той вижда политическия смисъл от този консенсус в реални, последователни и видими действия в полза на обществото и гражданите на България.

Главната дирекция "Национална полиция" ще обединява криминалната и охранителната полиция. Това предвиждат промени в Закона за Министерството на вътрешните работи, които парламентът прие на първо четене. Сливането е свързано с необходимостта от завършване на структурната реформа в МВР и има за цел постигането на по-добра координация на ниво главни дирекции, особено в сферата на охранителната и криминалната полиция, според вносителите от Министерския съвет.

Законопроектът въвежда стандарта "абсолютна необходимост" при използването на оръжие, физическа сила и помощни средства от полицейските органи. Полицейските органи ще са задължени да вземат всички мерки за опазване на живота и здравето на хората, срещу които са насочени физическата сила и помощните средства. Въвежда се забрана за използване на животозастрашаваща сила и употреба на оръжие за задържане или при предотвратяване на бягство на лице, извършващо или извършило ненасилствено деяние, освен ако лицето не представлява опасност за живота и здравето на другиго. Предвижда се задължение за незабавно преустановяване на употребата на оръжие след постигане на нейната законна цел. Записва се правилото за предварително планиране на полицейските операции и тяхното контролиране в хода на изпълнението, с цел минимален риск за човешкия живот и здраве.

МВР да има свои представители в Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение при министъра на икономиката, енергетиката и туризма, е записано в законодателни промени. Парламентът прие на първо четене изменение в Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба. Предложението за промяна е внесено от Анастас Анастасов /ПГ на ПП ГЕРБ/ и група народни представители. Според вносителите целта на законопроекта е да бъде регламентирано обезпечаването на Министерството на вътрешните работи с достатъчно информация във връзка с контролните му функции по спазване на режима на дейностите с продукти, свързани с отбраната, и на изделия с двойна употреба. С предлаганите в законопроекта промени ще се даде възможност на МВР да разполага с пълна и обобщена информация за издадени, продължени и отнети разрешения и удостоверения по реда на закона за експортния контрол, смятат вносителите. Междуведомствената комисия в момента включва представители на икономическото министерство, на МВнР, Министерството на отбраната и на ДАНС. В доклада по законопроекта на парламентарната икономическа комисия е посочено, че има възражение от страна на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ по предложението МВР да се включи в комисията. От МИЕТ са посочили, че МВР участва в лицензиращия орган - Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет. От икономическото ведомство са добавили, че е практика в заседанията на междуведомствената комисия да участват представители на МВР в случаите, когато се разглеждат въпроси, свързани с тяхна компетентност.

Парламентът прие окончателно на второ четене закона за младежта, според който за младежи се смятат хората между 15 и 29 години включително. Законът предвижда да се създаде Национален консултативен съвет за младежта, който да подпомага министъра на образованието при провеждане на държавната младежка политика. В консултативния съвет ще се включват заместник-министри, заместник-председател на Държавната агенция за закрила на детето, представител на националното сдружение на общините и на Националното представителство на студентските съвети, както и по един представител от всяка национално представителна младежка организация. Депутатите записаха изисквания за национално представителната младежка организация - тя трябва да има поне 900 членове и да извършва дейност на територията на не по-малко от 30 на сто от общините в страната. Най-малко 70 на сто от хората, които членуват в нея, трябва да са на възраст от 15 до 29 години. Непълнолетни също могат да членуват в младежки организации, но с изрично писмено съгласие на техните законни представители. Парламентът прие да се направи Национална информационна системаза младежта, в която да има данни за младежките организации в страната, изследвания за състоянието на младежта, както и актуална информация за възможностите за финансиране на младежки дейности. В системата ще бъдат включвани и младежките организации, които кандидатстват за финансиране по национални и европейски програми. Вписването в системата ще става след подадено заявление от съответната организация до министерството на образованието. Законът регламентира и младежкото доброволчество и дейността на младежкия работник и задължи кметовете на общини до 31 януари да предоставят на областните управители годишен план за младежта, както и отчет за изпълнението на младежките дейности в общината за предишната година. Планът трябва да бъде приет от общинския съвет. Депутатите решиха в срок от два месеца от влизането в сила на закона Министерският съвет да внесе в Народното събрание Национална стратегия за младежта.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини