Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Две междуправителствени споразумения и парламентарен меморандум за сътрудничество бяха подписани в първия ден на официалната визита на председателя на Народното събрание Цецка Цачева във Виетнам
16/04/2012

Две междуправителствени споразумения и парламентарен меморандум за сътрудничество бяха подписани в първия ден на официалната визита на председателя на Народното събрание Цецка Цачева във Виетнам. Българска парламентарна делегация е на официално посещение в Ханой по покана на председатателя на Националното събрание на СР Виетнам Нгуен Шин Хунг. Заедно с българските парламентаристи са министърът на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов, председателят на Държавната комисия по сигурността на информацията Цвета Маркова и заместник-министърът на вътрешните работи г-н Веселин Вучков.

Превръщането на традиционно добрите и приятелски българо-виетнамски отношения в стратегическо партньорство и конкретните стъпки за развитието на сътрудничеството в областта на икономиката, енергетиката, здравеопазването, търговията и туризма бяха основен акцент по време на официалните пленарни разговори на българките парламентаристи с председателя на Националното събрание на СР Виетнам Нгуен Шин Хунг. Категорично бе становището и на двете страни, че за постигането на тези цели може да бъде използван капацитетът на българските възпитаници във Виетнам, които наброяват 30 000 души, а много от тях в момента заемат ръководни длъжности в държавата, която има една от най-динамично развиващите се икономики в света. Членството на България в ЕС открива нови възможности за взаимоизгодно партньорство, включително в рамките на засиленото сътрудничество ЕС-АСЕАН И и на АСЕМ, бе основното послание от срещите на българската парламентарна делегация с президента на Виетнам Чьонг Тан Шанг и с министър-председателя Нгуен Тан Зунг.

По време на всички официални разговори нееднократно бе подчертано, че нов важен момент в двустранното сътрудничество е подписването по време на сегашната визита на две споразумения и един меморандум – за сътрудничество в областта на образованието за периода 2012 – 2016 ; за взаимна защита на класифицираната информация и меморандум за сътрудничество между законодателните институции на двете страни.

Подписаното  Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Социалистическа република Виетнам за взаимна защита и обмен на класифицирана информация ще спомогне за развитие на двустранните икономически отношения, като даде възможност за участие на виетнамски фирми в обществени поръчки, провеждани от български министерства и ведомства, както и на български фирми в Социалистическа република Виетнам. Предвид особено засиления през последните години икономически диалог между двете страни, както и взаимния интерес на икономически субекти за установяване на трайни стопански отношения, ДКСИ предприе необходимите стъпки за подготовката и сключването на настоящето Споразумение. Доколкото националното законодателство на Република България поставя като необходимо условие за обмен на класифицирана информация наличието на двустранен договор, Споразумението установява правната рамка на сътрудничеството в областта на взаимната защита и обмена на класифицирана информация във всички области на обществения живот. В Споразумението са дефинирани основните понятия в областта защитата на класифицираната информация, посочени са съответните нива на класификация за сигурност на информацията, компетентните органи по сигурността на страните, мерките за защита на класифицираната информация и правилата за действие при нарушаване на мерките за сигурност, начините на обмен и използване на класифицирана информация. Включени са разпоредби, уреждащи класифицирани договори, процедури за извършване на международни посещения.

Подписаното Споразумение за сътрудничество в областта на образованието между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието и подготовката на Социалистическа република Виетнам за периода 2012 – 2016 г. се сключва в изпълнение на междуправителствената Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието между Република България и Социалистическа република Виетнам. В документа са посочени конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, мерките за насърчаване на прякото сътрудничество между университетите на двете страни, както и начините на финансиране на договореностите. Документът дава израз на нарасналия интерес в България към виетнамската наука и култура и спомага за развитието на образователния обмен между двете държави. Подписаното Споразумение допринася за запазването на дългогодишните връзки, както и за активизирането и задълбочаването на двустранните отношения в областта на образованието и науката в контекста на новите реалности на членството на България в ЕС.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини