Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът ратифицира решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на чл. 136 от Договора за функционирането на ЕС по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото
13/07/2012

Парламентът ратифицира решение на Европейския съвет от 25 март 2011 г. за изменение на чл. 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите членки, чиято парична единица е еврото. Решението предвижда възможност държавите членки, чиято парична единица е еврото, да установят механизъм за стабилност, който да се задейства, ако е абсолютно необходимо да се гарантира стабилността на еврозоната като цяло, като предоставянето на необходимата финансова помощ в рамките на механизма ще бъде строго обвързано с условия. България не е страна по Договора за създаването на Европейски механизъм за стабилност и няма ангажимент за неговата ратификация. Същевременно, за да влезе в сила решението за изменение на Договора за функционирането на ЕС, е необходимо то да бъде одобрено от всички държави членки.

Министърът на външните работи Николай Младенов посочи, че с тази ратификация от Народното събрание България участва в разширяването на инструментите, с които ЕС може да се справи с настоящата криза. Той обясни, че с изменението на договора се създава правно основание за създаване на постоянен механизъм за стабилност в еврозоната. Младенов отбеляза, че промяната не разширява правомощията на ЕС и от нея не произтичат финансови ангажименти за страната ни.

Парламентът прие на второ четене и текстове от Закона за рибарството и аквакултурите. Те предвиждат пет пъти да се увеличи глобата за стопански риболов без разрешително - от 1500 до 3000 лв. при досегашни 300-600 лева. Когато нарушителят е юридическо лице или едноличен търговец, му се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 4000 лева.  От 4000 до 6000 лв. е глоба за нарушители, които ловят риба в рибностопански обекти с взривни материали, отровни и упойващи вещества, огнестрелно оръжие, харпун, определи парламентът. За улов и съхранение на риба над определеното количество ще се налага глоба между 50 и 200 лв., ако нарушението не подлежи на по-тежка санкция. Досега сумата беше от 20 до 100 лева.

Във времето за парламентарен контрол на депутатски въпроси и питания отговаряха министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов, министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, министърът на отбраната Аню Ангелов.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини