Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът позволи модернизацията на съществуващите лифтове и влекове
25/07/2012

Парламентът позволи модернизацията и повишаване на сигурността на съществуващите лифтове и влекове. Това стана с претите на второ четене изменения в Закона за горите. Право на строеж в горски територии без промяна на предназначението ще има за изграждане на станции и стълбове на съществуващи лифтове и влекове, които са "търпими строежи" по Закона за устройство на територията, включително за нуждите на основен ремонт, реконструкция, подмяна и модернизация – за срок до 20 години, гласуваха още депутатите.

Държавните горски предприятия ще могат да сключват договори с търговци за срок до 15 години за продажба на "стояща дървесина на корен" в размер до 10 на сто от годишното ползване за съответното предприятие, но не повече от 20 на сто от годишното ползване на дървесина от всяко отделно държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство.

Депутатите записаха, че за изпълнение на възложени със закона дейности или мероприятия, предвидени в утвърдените финансови планове, държавните предприятия и техните териториални поделения могат да добиват дървесина от горските територии - държавна собственост, предоставени им за управление.

Между 200 и 2000 лева ще бъде глобата за пиян ловец, реши парламентът, който с промени в Закона за горите направи поправка в Закона за лова и опазване на дивеча. Санкцията се отнася за ловци с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 промила или използвали наркотични и упойващи вещества. Ако същото нарушение се направи отново в срок от една година от влязло в сила наказателно постановление, глобата скача от 3 000 до 5000 лева. От 100 до 500 лева ще е глобата за ловци, които участват в групов лов на дива свиня и дребен дивеч, без да са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят, се наказва с глоба от 100 до 500 лв.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини