Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Пламен Орешарски: Политическото решение на кризата в Сирия е най-приемливо и би създало предпоставки за трайно уреждане, а не за разрастване на конфликта
04/09/2013

Политическото решение на кризата е най-приемливо и би създало предпоставки за трайно уреждане, а не за разрастване на конфликта, заяви министър-председателят Пламен Орешарски в рамките на първия блицконтрол в Народното събрание. По думите му най-адекватното решение би било едно обединение в Съвета за сигурност на ООН за намиране на път за излизане от кризата. Засилен контрол по границите вече е осъществен, коментира още премиерът. Той отбеляза, че е обсъждан и вариант за затваряне на границите. Това обаче го разглеждаме като крайна и не особено ефективна мярка, добави Пламен  Орешарски. По отношение на капацитета за настаняване на бежанци министър-председателят посочи, че това е нов проблем за България. Той отбеляза, че се проучва възможността за търсене от ЕК или агенции към ООН на техническа помощ при ескалиране на бежанската вълна, а през следващата година - и на финансова подкрепа. С ограничената бежанска вълна на този етап имаме възможността да се справим, коментира премиерът. Той отново заяви, че никой от нашите евроатлантически партньори досега не е поставял въпроса за евентуално участие на България в каквито и да е инициативи в региона на Сирия. По думите му нашето внимание трябва да бъде насочено към сирийските граждани, жертва на конфликта.

С ЕК, с посланиците на ключовите ни евроатлантически партньори и с еврокомисаря Георгиева имаме набор от решения, каза Пламен Орешарски. Всички институции се подготвят и са в очакване на евентуална бежанска вълна. Надяваме се, че политическият диалог и дипломатическите средства ще предрешат изхода на кризата, за да не се стигне до ескалиране на ситуацията в Сирия и от тази гледна точка да се минимализират негативните моменти върху нас както като миграционен поток, така и като други рискове, които биха били заплаха за националната ни сигурност и за икономическото ни развитие, коментира още Пламен Орешарски. По думите му на този етап повод за драматизъм няма.

На първото заседание от есенната сесия на 42-то Народно събрание депутатите решиха в срок до девет месеца министърът на икономиката и енергетиката да разработи проект на нова енергийна стратегия, която до бъде внесена за приемане в Народното събрание. Това бе прието във връзка с Доклада за състоянието на енергетиката в Република България.

По предложение на Таско Ерменков /ПГ на Коалиция за България/ беше гласувано да се изработи и национална стратегия за енергийна ефективност. Парламентът възложи на министъра на икономиката и енергетиката да предприеме и съответните действия по изготвяне на анализ за състоянието в сектор "Енергетика". Той трябва да бъде готов до три месеца и представен в Народното събрание. Анализът трябва да обхваща проблемите при производството, преноса и разпределението на електрическа енергия, сключените от държавните производствени централи основни договори за доставки и продажби, сключените от НЕК дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия, договорите и заемните споразумения за реализация на инвестиционни намерения за изграждане на нови енергийни мощности, както и подсекторите "Топлоснабдяване" и "Газоснабдяване". По искане на Таско Ерменков, депутатите приеха да бъдат изследвани и причините за влошаване на енергийната ефективност, както и да се изготви прогноза за енергопотреблението до 2020 година.

Въз основа на резултатите и оценките от анализа, съответните компетентни държавни органи следва да извършат проверка за финансовото и икономическото състояние на предприятията от сектор "Енергетика", като при установяване на нарушения да се потърси отговорност на съответните длъжностни лица, реши още парламентът.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини