Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по земеделието и храните проведе обществено обсъждане на законопроекта за защита на растенията
10/09/2013
Комисията по земеделието и храните проведе на 10 септември 2013 г. обществено обсъждане на законопроекта за защита на растенията,  внесен на 31.07.2013 г. от Министерски съвет.

В дискусията участваха представители на министерствата на земеделието и храните, на околната среда и водите, на транспорта, на Българската  агенция по безопасност на храните, представители на браншовите организации от сектора и бизнеса.

Председателят на Комисията по земеделието и храните Светла Бъчварова отбеляза, че се предлага изцяло нов закон, който касае различни аспекти, свързани не само със земеделско производството, но и с внос, разпространение и агрохимическо обслужване и затова е важно да се чуе мнението на всички страни. По думите й, този закон е спешен, тъй като България не е транспонирала в законодателството си приети регламенти на Европейския съюз от 2009 година.

Новият законопроект създава възможност за решаване на възникналите проблеми чрез въвеждане спазването на общите принципи на интегрирано управление на вредителите; уреждане на изчерпателен ред за прилагане на спешни фитосанитарни мерки при установяване на карантинни вредители, които са нови за страната или са ограничено разпространени; детайлни правила за упражняване на първоначалния и последващия контрол върху регулираните дейности в областта на защитата на растенията и пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита и торове.

Със законопроекта се създават условия за опазване на растенията чрез прилагане на продукти за растителна защита, които представляват най-малък риск за здравето на хората и околната среда.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини