Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Новия модел за ценообразуване на електрическата енергия и ефектите от прилагането му обсъдиха на съвместно заседание комисиите по взаимодействие с граждански организации и движения и по енергетика
11/09/2013
Новия модел за ценообразуване на електрическата енергия и ефектите от прилагането му върху разпределителните предприятия, крайните снабдители и крайните клиенти обсъдиха на съвместно заседание парламентарните комисии по взаимодействие с граждански организации и движения и по енергетика. В дискусията участваха представители на ДКЕВР, ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про, браншови организации и представители на граждански орагнизации и движения.

Председателят на комисията за взаимодействие с граждански организации и движения Мая Манолова заяви, че се поставя на дневен ред темата за новия ценови модел на електроенергията и ефекта му върху цените поради факта, че за част от потребителите сметките за ток за август са се оказали по-високи, а не по-ниски от юлските въпреки близо пет процентното намаление на цената на тока. От ръководствата на трите електроразпределителни дружества отчетоха, че дружествата са провели разяснителна кампания за новия ценови модел, а средните цени през август отразяват намалената цена.

Председателят на ДКЕВР Анжела Тонева заяви, че ценовият модел е бил променен, защото вече не е бил действащ и че спрямо новия модел трите добавки към цената за пренос - за зелена, за кафява енергия и за невъзстановяеми разходи са преминали в цената на електроенергията. За сметка на това пък е намалена цената за пренос на енергията и крайният резултат е намаление на цената на енергията.

Калина Трифонова, член на УС на ЕВН България, отбеляза, че заради новия ценови модел се е наложило да бъде променен и вида на фактурите, което е наложило и необходимостта да се разяснят промените на клиентите. Кампанията на ЕВН е включила издаването на брошури, пращането на е-мейли, директни контакти с клиентите в малките населени места, както и използване на пенсионните клубове като канали за комуникация.

През август 2013 г. спрямо август 2012 г. има 3,5 намаление на консумацията, но сметката е с 12 процента по-ниска, информира Трифонова. Спрямо юли 2013 г. консумацията през август е с 14,5 процента по-висока, но средната сметка е с 12,5 процента по-висока, което отразява точно намалението на цените, тъй като то се отчита във фактурите само до средата на месеца и е в рамките на около 2 процента, коментира Трифонова.

Пламен Стефанов, председател на "Енерго-про Продажби" също информира за проведената от дружеството кампания за разясняване на промените. Според него намалението на цената е отразено коректно в сметките за ток.

Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, заяви, че дружеството е провело обширна информационна кампания -и чрез медии, и чрез колцентровете на компанията, но въпреки това за всички клиенти на електроразпределителните дружества ще бъде по-лесно, ако фактурите на трите дружества се уеднаквят. Докладал призова за създаване на работна група, която да изготви критерии за унифицирана фактура.

През август 2013 г. средната консумация е била с 8 процента по-висока, което е отразено и в цените, коментира Докладал и добави, че трябва да се обърне внимание на енергийната ефективност.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини