Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Между 5 и 20 хиляди лева ще бъде санкцията за изкупуване на сурово мляко от производители без писмен договор, реши на първо четене парламентът
12/09/2013

Между 5000 и 20 000 лева е санкцията за изкупуване на сурово мляко от производители без писмен договор, реши парламентът с приетите на първо четене промени в Закона за прилагане на Общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Санкции няма да има само в случаите на разрешени директни продажби. Между 500 и 2000 лева пък ще бъде глобен производител, който доставя сурово мляко без договор.

С промените се въвеждат задължителни писмени договори между производители и изкупвачи за доставка на суровото мляко. Определят се и органите по регистрация на договорите и контрол за спазване на изискванията. Облекчават се изкупвачите на краве мляко като участници в квотната система. Отменя се изискването за учредяване на банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция, както и подновяването й всяка година. Промените създават законово основание за прилагане на Националната програма по пчеларство, като е уредено нейното изготвяне и механизмът за прилагането й. В проекта е записано, че при проверка на изнасяните селскостопански продукти, за които е представен износен лиценз, издаден от Разплащателната агенция, Агенция "Митници" ще взема проби, които изследва лабораторно. В случай на несъответствие резултатите ще бъдат изпращани на Разплащателната агенция. Създава се и законово основание за прилагането на схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко". Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет. Изрично се посочва, че биологично произведените земеделски продукти и храни се предлагат в търговските обекти на отделно обособен щанд или рафт или са означени на място с лого или с надпис, че са биологично произведени.

Парламентът реши да не се приема за виновно извършено деянието, което е осъществено от лице, пострадало от трафик на хора, когато е било принудено да го осъществи. Това стана с приемане на първо четене на промени в Наказателния кодекс. С тях се въвежда в нашето законодателство Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него, чийто срок за транспониране е изтекъл на 6 април 2013 г. Тази директива надгражда стандартите на Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, ратифицирана и влязла в сила за България от 1 февруари 2008 г. Промените съдържат предложения за създаване на нови квалифициращи обстоятелства при престъпленията убийство и телесни повреди, за случаите когато те са извършени с цел отнемане на телесни органи, тъкани, течности или клетки.

Парламентът прие за сведение отчетите за дейността на Съвета за електронни медии /СЕМ/ за първото и за второто шестмесечие на 2012 г.

Парламентът прие докладите за прилагането на закона и за дейността на административните съдилища за 2011 г. и за 2012 г.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини