Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Министърът на здравеопазването Таня Андреева отговори на актуални въпроси на депутатите от Комисията по здравеопазването
12/09/2013
Министърът на здравеопазването Таня Андреева отговори на актуални въпроси на депутатите от Комисията по здравеопазването.

Изслушването беше на основание чл. 26 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, в който се предвижда в последния до един час и половина от заседанията на постоянните комисии, всяка първа сряда или четвъртък на месеца, ресорните министри да се явяват пред съответните комисии и да отговарят на актуални устни въпроси, отправени от членове на комисиите.

До края на месеца се очаква да пристигнат експерти от Световната банка, за да изработят финансовата рамка на Националната стратегия за здравеопазване, съобщи министърът на здравеопазването Таня Андреева. Тя посочи, че стратегията, разработена от Министерството на здравеопазването, е закъсняла, защото е трябвало да бъде готова в началото на тази година. Целта на документа е да се спре хаотичната работа "на парче" в сферата на здравеопазването и да има ясна визия за бъдещето, каза министър Андреева.

Комисията обсъди и Доклад за дейността на омбудсмана на Република България за 2012 г., внесен от Омбудсмана на 01.04.2013 г. Докладът, който засягаше жалбите само в сферата на здравеопазването
за миналата година, представи обмудсманът Константин Пенчев.

При омбудсмана са постъпили най-много жалби срещу работата на диспечерите на телефон 112. Жалбите са главно за грубо отношение към потърсилите помощ, както и за неадекватна реакция от страна на диспечерите. Константин Пенчев посочи, че за тези проблеми са сезирани министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев и министърът на здравеопазването Таня Андреева. Другите жалби на гражданите са заради недостиг на направления към специалист; за невключване на лекарства в Позитивния лекарствен списък; за проблеми с ТЕЛК; заради забавени решения и други.

Омбудсманът препоръча да бъде приет закон за правата на пациента, да се изработи национална програма за редки болести, да се промени работата на ТЕЛК, да се променят условията за пребиваване в държавните психиатрични болници и за финансирането им.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини