Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Обществен съвет ще консултира и подпомага работата на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс
12/09/2013
На заседанието си на 12 септември 2013 г. народните представители от Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс избраха членове на Обществения съвет, който ще консултира и подпомага работата на комисията. В него ще участват 24 души, сред които председателят на Изборния борд проф. Емилия Друмева, Лили Христова от Националното сдружение на общините в Република България, председателят на Сметната палата проф. Валери Димитров, проф. Михаил Константинов и други.

Председателят на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс Мая Манолова информира участниците в заседанието за подготвените работни текстове на проекта на нов кодекс. Тя уточни, че след проведените заседания на комисията и публични обсъждания с участието на НПО и експерти, както и с представители на институции, през месец август работната група е подготвила текстовете за нов Изборен кодекс. Те включват възловите предложения за новите изборни правила и ще бъдат основа за обсъждания и база за гласуване на проекта. Членовете на Обществения съвет до следващото заседание могат да направят своите бележки по проекта.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини