Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Пламен Орешарски представи пред депутатите програмата на кабинета за управление
20/09/2013

Пламен Орешарски представи пред депутатите програмата за управление на правителството "Държавност, развитие, справедливост – икономически и социални приоритети на правителството".

Нови акценти са по-активна роля на държавата като регулатор, ограничаване на административните тежести върху бизнеса, засилване регулациите във финансовия сектор, антимонополна политика, стъпки за по-активна защита на потребителите, повече мерки срещу бедността, поставяне на проблемите и търсене на поносими решения в условията на ограничени финансови и фискални възможности.

Няколко са водещите принципи – откритост и прозрачност, периодична отчетност пред Народното събрание и обществото, диалогичност, а не конфронтация за търсене на по-широко съгласие за приоритетните дейности.

Първият раздел е насочен към икономическото възстановяване и насърчаване на предприемачеството. Сред основните мерки са намаляване на неразплатените задължения към изпълнени договори от страна на бизнеса, засилване на подкрепата за малките и средните предприятия чрез създаване на предпоставки за достъп до финансиране и участие в обществените поръчки, механизми за по-отговорно управление на държавните предприятия. Сред оздравителните мерки за енергетиката в програмата е посочен и анализ на технико-икономическите характеристики и на финансовата структура на проекта "Белене" и на прогнозите за електропотреблението в региона и България с цел вземане на съответното решение. Отбелязва се и изпълнение на Програма за стабилизация на топлофикационния сектор, както и изпълнение на програми за удължаване на срока за експлоатация на генериращи мощности, включително Пети и Шести блок на АЕЦ "Козлодуй". Като една от водещите цели Пламен Орешарски посочи насърчаване на инвестиционната активност на местните и външните инвеститори.

Вторият раздел съдържа мерки за заетост и социална справедливост. Най-добрите политики за обезпечаване на заетост се базират на развитие на системите на обучение, квалификация и преквалификация, каза министър-председателят. Той призна, че усилията за повече заетост не могат да обхванат всички български
граждани, като извън пазара на труда остават пенсионери, хора с увреждания, подрастващи. Безспорно днес държавата не е в състояние да покрие дори минималните финансови критерии за подпомагане на всички социално слаби домакинства, затова усилията са насочени към най-уязвимите групи, коментира Пламен Орешарски. Той обеща, че от следващата година ще се възстанови годишното индексиране на пенсиите, ще се увеличат и детските надбавки. Политиката по доходите ще се базира на подход, балансиращ между необходимостта от реално повишаване на доходитеи запазване на конкурентоспособността на икономиката. Сред приоритетите е реформа в системата на здравеопазването с акцент върху възстановяване на функционалността на спешната помощ и стабилизиране на болничната помощ.

Третият раздел обединява политики и мерки за укрепване на държавността – за  стабилизиране на системите за сигурност, конструктивно взаимодействие със съдебната система, активна външна политика, надеждна отбрана и партньорство с евроатлантическите партньори. Пламен Орешарски акцентира върху един от ключовите фактори, с който, по думите му, не сме успели да се справим за целия период на прехода – доверието в институциите и върховенството на закона.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини