Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Необходима е Национална програма за ограничаване на остеопорозата в България за нов петгодишен период, заяви председателят на Комисията по здравеопазване д-р Нигяр Джафер
10/04/2014

За постигане на реални резултати в превенцията на остеопорозата и на усложненията от това заболяване е необходима Национална програма за ограничаване на остеопорозата в България за нов петгодишен период. Това заяви председателят на Комисията по здравеопазване на 42-рото Народно събрание д-р Нигяр Джафер при откриването на кръгла маса на тема „Национална програма за превенция на фрактури при остеопороза“. Форумът, който е под патронажа на парламентарната здравна комисия, беше организиран на 10 април 2014 г. от Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза.

Председателят на Комисията по здравеопазването подчерта, че за ефективната превенция на остеопорозата и предотвратяването на усложненията от това заболяване е необходимо прилагането на мултидисциплинарен подход. По думите на д-р Нигяр Джафер неразделна част от цялостната политика по отношение на това заболяване следва да бъде и осигуряването на адекватно финансиране на достъпно и съвременно лечение на остеопорозата, като се отчитат реалните потребности на пациентите, основани на принципите за ефикасност и предвидимост на лекарствената терапия.

Заместник-министърът на здравеопазването проф. Чавдар Славов посочи, че през 2000 г. Световната здравна организация определя остеопорозата като третото социално-значимо заболяване в света - след сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания. Прогнозата тогава е, че до 2020 г. тя ще заеме второ място, а днес статистиката отчита, че остеопорозата вече е изпреварила онкологичните заболявания.

На форума беше заявено, че са тревожни данните на различните европейски държави, според които едва 15 – 20 на сто от жените с остеопороза получават необходимото им лечение. В България този процент е още по-нисък – 3 – 4 процента. Според експертите ниският процент на лекуващите се българки с остеопороза се дължи на нискoто ниво на реимбурсиране на лекарствените продукти за това заболяване. През периода юни 2009 г. - февруари 2010 г. от остеопороза са се лекували 14 232 пациенти при 50 на сто реимбурсиране на лекарствените продукти, като за същия период една година по-рано са се лекували с 23 процента по-малко пациенти при 25 на сто реимбурсиране.

Ендокринологът от УМБАЛ „Александровска“ д-р Наталия Темелкова отбеляза, че в света приблизително една от всеки три жени на възраст над 50 години е с остеопороза. С най-драматични последици е счупването в областта на бедрената шийка вследствие на заболяването, тъй като 20 процента от пациентите загиват до шестия месеца поради обездвижване и развитие на пневмонии, посочи тя.

Д-р Пламен Попиванов от УМБАЛ „Александровска“ каза, че директните разходи за остеопороза в България годишно възлизат на около 44 млн. лв. публични средства и над 19 млн. лв. частни, но индиректните разходи от пропуснати ползи, социални помощи, инвалидност, осигуровки, възнаграждения по болест и т.н. са многократно по-големи. При 426 000 българи с остеопороза едва 13 813 се лекуват. Отпуснатите от НЗОК средства за директни разходи за остеопорозни фрактури са около 32 млн. лв., а за медикаментозно лечение и профилактика на фрактурите – едва 1.1 млн. лв., добави д-р Попиванов.

Председателят на Българското медицинско дружество по остеопороза и остеоартроза проф. Златимир Коларов подчерта, че ненавременното лечение на остеопорозата води до поява на фрактури и добави, че на всеки 30 секунди по един човек в света получава фрактура вследствие на заболяването. За да се избегнат усложненията, са необходими индивидуален подход към пациента за осигуряване на неговото придържане към лечението, правилен хранителен и двигателен режим; изследване на костната минерална плътност на 12 месеца, изследване на маркерите на костен обмен на 3-6 месеца, както и избор на подходящо антиостеопорозно лечение и придържане на пациента към него, смята той.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини