Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
С 12 гласа „за” и 8 „против” Комисията по бюджет и финанси реши да предложи на Народното събрание да приеме повторно върнатия от президента Закон за Сметната палата
14/04/2014

С 12 гласа „за” и 8 „против” Комисията по бюджет и финанси реши да предложи на Народното събрание да приеме повторно върнатия от президента Закон за Сметната палата. На 9 април 2014 г. президентът Росен Плевнелиев върна за ново обсъждане в Народното събрание Закона за Сметната палата.
Председателят на Комисията по бюджет и финанси Йордан Цонев отбеляза, че с новите разпоредби се променя моделът на управление на Сметната палата и уточни, че те предвиждат одитната институция да премине от едноличен в колегиален орган. Сегадействащият модел е разновидност на главния одитор, защото на заместник-председателите не е вменена одитна функция, добави той. Промяната в модела на управление на Сметната палата няма да наложи увеличение на нейния бюджет за 2014 г., заяви Йордан Цонев.
Законопроектът за Сметната палата се обсъжда от януари. На дискусиите по него бяха поканени народните представители, както и сегашното ръководство на институцията, подчерта председателят на Комисията по бюджет и финанси.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини