Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 15 гласа „за” и 1 „против” предлага на НС да приеме Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2014 г...
29/05/2014

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове  с 15 гласа „за” и 1 „против” предлага на НС да приеме Годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз за 2014 г. с уточнение да бъдат разгледани отново от ресорните парламентарни комисии някои допълнителни теми. Те са относно политиките в областта на здравеопазването, регионалното развитие и транспорта по отношение на зеления транспорт и хибридните автомобили. Уточнението бе поискано от ПГ на ПП „ГЕРБ”.

Проектът на програма, отбеляза председателят на комисията Деница Караджова, е разработен в съответствие с приоритетите на Тройното председателство на ЕС, приоритетите залегнали в Годишната програма за участието на Република България в процеса на взимане на решения на Европейския съюз /2014г./, внесена от Министерския съвет, Работната програма на Европейската комисия (ЕК) за 2014 г. и предложенията направени от постоянните парламентарни комисии на Народното събрание.

След Лисабонския договор се засили ролята на Народното събрание по въпросите на ЕС, уточни Караджова и добави, че акцентът е върху новите инициативи на Европейския съюз. Амбициозната ни задача е Народното събрание да изразява своята позиция на ниво ЕС, отбеляза тя.

Към настоящия момент първостепенна задача на Европейския съюз е финализиране на преговорите относно поредицата от съществуващи предложения, които ще допринесат за стимулиране на растежа и създаване на работни места.  Идентифицираните в Годишния обзор на растежа за 2014 г. приоритетни области за България са провеждането на диференцирана бюджетна консолидация, възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката, стимулирането на икономическия растеж, повишаване на конкурентноспособността на европейските икономики, борба с безработицата и социалните последици от кризата, модернизирането на публичната администрация.

В програмата на преден план са изведени няколко високоприоритетни за страната и ЕС въпроси като възстановяване  на икономическия растеж и насърчаване на предприемачеството, борба с младежката безработица, повишаване на енергийната сигурност, солидарно управление на миграцията и разширяване на Европейския съюз.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини