Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Комисията по здравеопазването проведе дискусия за въвеждане на нови медицински професии в системата на здравеопазването
12/06/2014

Комисията по здравеопазването проведе дискусия за въвеждане на нови медицински професии в системата на здравеопазването. Три са законите, които регламентират материята, каза председателят на здравната комисия Нигяр Джафер и уточни, че това са законите за професионалното образование, за висшето образование и за здравето.Тя изрази очакванията си, депутатите да изкажат мнението си относно въвеждането на нови медицински професии и етапът на образованието, необходим за съответното обучение.

Реформите в образованието са свързани и със сферата на здравеопазването, каза председателят на Комисията по образованието и науката Ваня Добрева, която присъстваше на дискусията. Обществените очаквания са да се разреши проблема с липсата на кадри в тази област. Искаме да дадем възможност на университетските и многопрофилните болници да обучават хора с определена образователна степен, в рамките на определен период от време за определени категории медицински професии, като включваме болниците в процеса на дуалното обучение, каза Ваня Добрева. Във връзка с промените в Закона за професионалното образование и обучение и тези в Закона за висшето образование е необходимо вашето мнение за кадрите, необходими в здравеопазването, периода за тяхното обучение и образователната им степен в началото на съответното обучение, посочи тя.

Депутатите от Комисията по здравеопазването се обединиха около мнението, че работещите в сферата на здравеопазването трябва да са пълнолетни, за да поемат своята отговорност и паралелно с общото си образование могат да се обучават и след положен изпит да получат професионална квалификация за медицинска професия. Работещите в пряк допир с пациенти задължително трябва да са със средно образование. Консерватизмът в медицината трябва да се запази и да се продължава в следваща степен на квалификация след положен изпит. Народните представители от Комисията по здравеопазване отбелязаха, че са направили необходимото професията лекарски асистент да бъде включена в класификатора на професиите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини