Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Проф. Огнян Герджиков получи благодарствено писмо от Регионалния инспекторат по образованието – Хасково
01/04/2004
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОФ. ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ ПОЛУЧИ БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ОТ РЕГИОНАЛНИЯ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ХАСКОВО

Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков получи благодарствено писмо от началника на Регионалния инспекторат по образованието – гр. Хасково по повод дарението, предоставено на децата от село Славяново, община Харманли със съдействието на Народното събрание.
“Дарението, което те получиха с Ваше съдействие, има огромно значение за тях, защото отговаря на непосредствените им потребности и допринася за изграждането им като хора с чувство за принадлежност към ценностите на общността”, се казва в писмото. “Вашият жест, продължава писмото, укрепва вярата им в силата на човешкото милосърдие, в способността и желанието на държавните ръководители и на всички, които разполагат с реални възможности, да проявят съпричастност към проблемите та децата в нужда.
Огромно е удовлетворението ни от поредното потвърждение на факта, че човешкото благородство е възможно и достижимо. Така децата на България имат шанса да пораснат като личности, уверено вписващи се в обществото и бъдещото единно европейско образователно пространство.”

В дома за отглеждане и възпитаване на деца, лишени от родителски грижи – с. Славяново, Хасковска област, са настанени 78 деца на възраст от 7 до 18 г. с лека до умерена умствена изостаналост, изоставени от родителите си, най-често прекарали ранното си детство при травмиращи условия. Заведението е на бюджетна издръжка и въпреки усилията на Министерството на образованието, бюджетните субсидии за него са ограничени, а отдалечеността му от големи промишлени центрове затруднява намирането на външни спонсори, поради което домът изпитва остра нужда от оборудване, облекло, обувки, спално бельо, хранителни продукти и др.
В отговор на молбата Народното събрание организира акция за събиране на дрехи, а със съдействието на фирмите “Роял фуудс”, “Крафт фуудс”, “Хемус-марк”, “Санита трейдинг”, “Образцови аптеки”, “Верила”, “Новонордиск”, “Фазан”, гранд-хотел “Варна” и Федерацията по тенис на маса, на дома бяха осигурени телевизор, маса за тенис, лекарства, спално бельо, дрехи, ученически пособия, хранителни продукти.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини