Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В първия пленарен ден след великденската ваканция Народното събрание прие
15/04/2004
В първия пленарен ден след великденската ваканция Народното събрание прие:

Закон за прекратяване действието на Договора за търговия и корабоплаване между Народна република България и Чехословашката социалистическа република.

Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на България в Програмата на Общността в областта на електронния обмен на данни между администрациите.

Закон за ратифициране на: Европейската конвенция за защита на животните компаньони, Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на гръбначните животни, използвани за експериментални и други научни цели, Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и Протокола за изменение на Европейската конвенция за защита на животните, отглеждани за селскостопански цели и Европейската конвенция за защита на животните при умъртвяване чрез клане - законите са приети на ІІ гласуване, поотделно.

Закон за ратифициране на Конвенцията между правителството на Република България и Съвета на министрите на Сърбия и Черна гора за обновяване, обозначаване и поддържане на граничната линия и граничните знаци на общата държавна граница.

Закон за ратифициране на Договора за правна помощ по граждански дела между Република България и Република Албания.

Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър.

Депутатите започнаха второто четене на законопроекта за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини