Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Външната комисия на парламента прие становище за мандата на българския военен контингент в Ирак
23/04/2004

Комисията по външна политика, отбрана и сигурност на Народното събрание прие днес становище по въпроса за мандата на българския военен контингент в рамките на Стабилизиращите сили (SFIR) от Многонационалната дивизия Централен-Юг (MND C-S)

СТАНОВИЩЕ

- Действията на българския военен контингент в Ирак, включително през последните три седмици, са в съответствие с възложените по мандата му задачи. Принципът на безприестрастност на коалиционните сили е ясно формулиран, наред с правото на самозащита, разширена самозащита и опазване на личния състав.
- Мандатът дава възможност за адекватна реакция на непосредствено очертаващите се предизвикателства.
- В настоящия момент не се налага промяна на мадата на българския военен контингент в Ирак.
- Комисията по външна политика, отбрана и сигурност да продължи контактите с реципрочните комисии в законодателните институции на страните от Коалицията за детайлно проучване на техните позиции по участието им в четвъртата фаза "Възстановяване и стабилизиране".
- Министърът на отбраната да докладва на Комисията мерките, предприети в резултат на препоръките, съдържащи се в доклада на вътрешноведомствената комисия по случая Кербала.
- Министерство на отбраната и Генералният щаб на Българската армия да представят в Комисията плана за подготовка на българските контингенти за участие в мисията в Ирак и другите мисии зад граница.
- Правителството да продължи да работи за нова Резолюция на Съвета за сигурност на ООН относно ситуацията в Ирак.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини