Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На извънредното пленарно заседание, Народното събрание прие:
27/04/2004
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.


2. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия.


3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

4. Закон за изменение и допълнение на Закона за Сметната палата.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини