Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На редовно заседание, Народното събрание прие ...
28/04/2004
1. Решение за прекратяване пълномощията на народен представител.

2. Решение за промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа .

3. Закон за изменение и допълнение на Закона за туризма.

4. Решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение за втори програмен заем за преструктуриране между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие .

5. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Започна второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини