Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
На 29 април 2004 народните представители приеха:
29/04/2004
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета.

2. На първо четене законопроекта за опазване на обществения ред и мерките срещу противообществени прояви, извършени преди, по време и след провеждането на спортни мероприятия.

Започна второто четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за висшето образование .
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини