Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Цецка Цачева: Българският парламент може да поеме отговорността за изграждане на електронна платформа за диалог между парламентите на страните-членки на ПСЮИЕ
06/11/2015

Българският парламент може да поеме отговорността за изграждане на електронна платформа за диалог между парламентите на страните-участнички в Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Това заяви председателят на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа Цецка Цачева на откриването на международна конференция на асамблеята в София.

Ние сме не само най-новата интерпарламентарна институция, бихме искали да бъдем и най-модерната централна платформа за парламентарен диалог, подчерта председателят на Народното събрание. Цецка Цачева отбеляза, че това е пътят за повишаване на информираността и активното участие и ангажиране на младите хора с установяването на върховенството на правото и изграждането на демократични институции в страните от Югоизточна Европа.

Председателят на българския парламент посочи, че през изминалата година Народното събрание е положило много усилия за разширяване на гражданския достъп до дейността си и за активно включване на младите хора в процеса на публични консултации и изработване на законодателните решения. Цецка Цачева декларира, че българското председателство на ПСЮИЕ ще продължи последователно да развива тази стратегическа насока на регионално сътрудничество.

Председателят на Народното събрание посочи, че днес повече от всякога водещо значение придобива регионалното измерение на стратегическото сътрудничество. Под натиска на миграционната криза отношението към нашите страни се променя и днес е време за диалог и за изграждане на нови партньорства, подчерта Цецка Цачева. От съгласието, което постигаме помежду си, ще зависи не само преодоляването на днешната криза, но и перспективите за развитие пред нашите страни, добави тя.

Пред участниците във форума председателят на Народното събрание заяви, че от тях зависи да върнат доверието на гражданите в техните представители. Според Цецка Цачева пътят към възстановяването му преминава през повишаване на качеството на парламентарната дипломация и разширяване на парламентарното сътрудничество.

Повече от когато и да било бъдещето зависи от нас, от съвместните ни усилия, от способността ни да постигаме съгласие и да преодоляваме различията помежду си в името на нашите граждани, обърна се председателят на Народното събрание към присъстващите на форума парламентаристи от 13-те страни-членки на ПСЮИЕ.

Заместник-министърът на външните работи Валентин Порязов посочи при откриването на конференцията, че засилването на свързаността между нашите страни е тема от основно значение за региона и отбеляза като важни цели осъществяването на проекти в областта на транспорта и енергийната инфраструктура. Той посочи, че българското председателство поставя фокус върху икономическото развитие на региона и добави, че други важни теми са свободата на медиите и изразяването и културното наследство. Валентин Порязов подчерта, че европейската интеграция на държавите в региона няма алтернатива и България ще продължи да поддържа своите съседи по пътя им на интегриране към ЕС.

На парламентарния форум ще бъдат обсъдени приоритетите на стратегическото сътрудничество между страните-участнички на ПА на ПСЮИЕ, ролята на ПА на ПСЮИЕ в европейския интеграционен процес и създаване и управление на отношенията на Асамблеята с международни и регионални организации.

Парламентарната асамблея на ПСЮИЕ беше учредена на 10 май 2014 г. в Букурещ на годишната сесия на председателите на парламентите на Албания, България, Босна и Херцеговина, Гърция, Македония, Молдова, Румъния, Словения, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора. Тя е продължение на парламентарното измерение на ПСЮИЕ, което съществува от 1997 г.

България пое годишното председателство на ПСЮИЕ от юли 2015 година.

Във форума участват депутатите от Европейския парламент Андрей Ковачев и Георги Пирински.
Слово на прeдседателя на Народното събрание и президент на Парламентарната асамблея на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа Цецка Цачева при откриването на международната конференция „Парламентарната асамблея на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа – регионални синергии, стратегическо сътрудничество, парламентарна дипломация”


6 ноември 2015 г., София
Уважаеми членове на национални делегации, 


Уважаеми членове на Европейския парламент, 


Уважаеми господин заместник- министър на външните работи, 


Уважаеми колеги,
През изминалите месеци на българското председателство на Парламентарната асамблея на Процеса на сътрудничество в Югоизточна Европа, положихме заедно основите на ново качество на сътрудничеството между нашите страни. Изправихме се пред нови изпитания и предизвикателства, които можем да преодолеем заедно, обединявайки усилията си в разширяване на основата на досегашното ни сътрудничество. Както имах възможност да изтъкна пред Четвъртата световна конференция на председателите на парламенти в ООН по повод на целите на хилядолетието, днес повече от всякога, водещо значение придобива регионалното измерение на стратегическото сътрудничество.


Под натиска на миграционната криза, отношението към нашите страни се променя. Днес е време за диалог и за изграждане на нови партньорства. От съгласието, което постигаме помежду си, ще зависи не само преодоляването на днешната криза, но и перспективите за развитие пред нашите страни. Очаквам днес да постигнем съгласие около приоритетите, за които ще работим през следващата година.


Процесът на институционализация на ПА на ПСЮИЕ е неразривно свързан с постигането на съгласие около основните приоритети и цели, които си поставяме през следващите години. Различните насоки на стратегическото ни развитие, в контекста на общото ни разбиране за необходимостта от изграждане на среда за сигурност, стабилност и просперитет, генерират нова синергия в регионалното ни сътрудничество.


Нашите страни се нуждаят от развитие, основано на сигурност.


Постигането на по-високо равнище на транспортна, енергийна и инфраструктурна свързаност е в основата на икономическия просперитет, насочен към развитие на човешкия потенциал и качеството на живота в нашите страни. Постигането на тези, свързани помежду си цели, зависи от степента, в която успяваме да изградим и укрепим всекидневната сигурност на нашите граждани.


В днешните условия се разгръщат нови пространства за парламентарна дипломация. Като изразители на волята на нашите граждани, парламентите имат не само възможността да превръщат тази политическа воля в правни норми. Във все по-голяма степен авторитетът на законодателната власт зависи от способността ни да гарантираме ефективен и компетентен парламентарен контрол върху дейността на изпълнителната власт. Това е истинският залог за преодоляване на демократичиня дефицит.


От нас днес зависи да върнем доверието на гражданите в техните представители. Пътят към неговото възстановяване преминава през повишаване на качеството на парламентарната дипломация и разширяване на парламентарното сътрудничество.


Българското председателство си постави за цел приключването на процеса на институционализация на ПА на ПСЮИЕ и задълбочаване на стратегическото сътрудничество с Европейския парламент.


Очаквам днешната конференция да утвърди реалния напредък в тези две посоки. Потърсих лично и получих подкрепа от Комисията по външните работи на Европейския парламент и лично от нейния председател господин Елмар Брок. Господин Брок насърчава усилията ни за постигане на съгласие относно приоритетите на сътрудничеството с европейските институции.


Повече от когато и да било бъдещето зависи от нас, колеги, от съвместните ни усилия, от способността ни да постигаме съгласие и да преодоляваме различията помежду си в името на нашите граждани.


Ние сме не само най-новата интерпарламентарна институция - ние бихме искали да бъдем и най-модерната централна платформа за парламентарен диалог. За тази цел е необходимо постигането на съгласие относно изграждането на постоянно действащ Секретариат на ПА на ПСЮИЕ. Интензивният процес на институционализация и постигане на стратегически споразумения с Европейския парламент и други интерпарламентарни съюзи налага повишаване на капацитета за координация в усилията за европейска интеграция на страните от региона.


В отговор на препоръките от проучването на парламентарното сътрудничество в Югоизточна Европа, подкрепено от Европейската комисия, българският парламент може да поеме отговорността за изграждане на електронна палтформа за диалог между парламентите на страните-членки на ПСЮИЕ. Пълноценното използване на новите информационни и телекомуникационни технологии в работата на парламента е част от личния ми ангажимент като председател на Народното събрание на Република България.


Това е и пътят към вниманието и активното участие на младите хора, за повишаване на информираността и активното им ангажиране с установяването на върховенството на правото и изграждането на демократични институции в нашите страни. През изминалата една година, българският парламент положи много усилия за разширяване на гражданския достъп до дейността на Народното събрание и за активно включване на младите хора в процеса на публичния контрол и публичните консултации в изработването на законодателните решения. Българското председателство ще продължи последователно да развива тази стратегическа насока на регионалното сътрудничество.


Уважаеми колеги,


Очаквам ползотворна и интензивна дискусия по приоритетите на нашето стратегическо регионално сътрудничество. Паралелно разгръщащите се инициативи ще продължат да генерират синергия, която ще придобива все по-голямо значение в регионален и международен план. Изправени сме пред нови предизвикателства, но и пред възможността за постигане на съгласие за устойчиви стратегически решения.


Желая успешна и ползотворна работа на настоящата конференция. Приветствам ви с „добре дошли” в България и съм убедена, че това, което правим е в интерес на гражданите на нашите държави!


На добър час!

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини