Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Членовете на Комисията по образованието и науката и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта се срещнаха с европейския комисар за образование, младеж, култура и спорт Тибор Наврачич
13/11/2015
Членовете на Комисията по образованието и науката и на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта се срещнаха с европейския комисар за образование, младеж, култура и спорт Тибор Наврачич.Председателят на Комисията по образованието и науката Милена Дамянова запозна еврокомисаря с приоритетите в тази сфера. Тя го информира, че една от препоръките на мониторинговия доклад на Европейската комисия вече е изпълнена – през септември 43-ото Народно събрание прие Закона за предучилищно и училищно възпитание, с който се въвеждат редица реформи и който ще повиши качеството на обучението. „Сега предстои тежката задача на Министерството на образованието и науката да разработи подзаконовите актове, за да може от следващата учебна година да се изпълнява в училищата в България. Много важно е как екипът на министерството заедно с учителите и всички заинтересовани ще развие ключовите компетентности в учебните програми, така че младите хора в България да завършват училище с уменията, които изискват бизнесът и пазарът на труда“, подчерта Милена Дамянова.Председателят на Комисията по образованието информира още, че образованието е един от приоритетите на правителството и това е отразено в държавния бюджет за следващата година. Предстоят промени и в Закона за висшето образование, които ще имат за цел по-голямо сближаване на бизнеса и образованието, посочи тя.Тибор Наврачич изрази мнение, че проблемите на образованието са пряко свързани с европейската интеграция, а младежката безработица е едно от най-големите предизвикателства в Европейския съюз. По думите му днес образователните системи са изправени и пред друг сериозен проблем – да осигурят социална интеграция за мигрантите. „Ако направим така, че младите хора да са по-пригодни към пазара на труда и към изискванията на бизнеса, това ще означава, че сме постигнали по-високо ниво на социална кохезия и ще имаме по-голяма сигурност в Европейската общност”, заяви комисар Тибор Наврачич.Народните представители поставиха въпросите за съживяване на модела на мултикултурализъм, за ромската интеграция, за преструктуриране на европейски фондове в сферата на образованието и за уеднаквяване на дипломите.Председателят на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта проф. Борислав Борисов препоръча програмата „Еразъм+” да бъде прецизирана, за да е по-ефективна. ”Без образование няма социална интеграция, защото неграмотността води до професионална маргинализация”, заяви проф. Борислав Борисов. Той препоръча на Европейската комисия да предяви изисквания и към бизнеса относно адаптацията на студентите, за да се подобри комуникацията между бизнеса и висшето образование.Комисар Тибор Наврачич информира народните представители, че в момента Европейската комисия работи по преструктурирането на част от проектите по програмата „Еразъм+”, така че да се подпомогне интеграцията на мигрантите и да се намали младежката безработица. „Ключът е в приобщаващото образование като философия, защото то обхваща всички деца – не само тези от ромски произход и от мигрантските общности, а и тези, които не посещават училище. Досега приобщавахме детето към системата, а сега трябва системата да се приобщи към детето”, обобщи Милена Дамянова.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини