Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
В Народното събрание беше отбелязан първият Европейски ден за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуален тормоз
18/11/2015
В Народното събрание беше отбелязан първият Европейски ден за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуален тормоз. В момента България председателства  Комитета на министрите на Съвета на Европа и един от най-важните й приоритети е защита правата на децата.

За да допринесе активно за борбата с престъпленията, включващи сексуално насилие срещу деца, Съветът на Европа започна през 2010 г. кампанията „Едно от пет”, отбеляза ръководителят на Делегацията в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа Джема Грозданова. Тя допълни, че кампанията се нарича така, защото едно от всеки пет деца е жертва на сексуално насилие и сексуална експлоатация, т.е. 20 процента от децата. Изчислено е, че между 70 и 85 процента от децата, които са жертви на сексуално насилие, познават извършителя, посочи Джема Грозданова и добави, че сексуалното насилие може да бъде в различни форми – малтретиране, порнография, проституция, трафик, онлайн сексуално насилие. Тя припомни, че България е страна по Конвенцията на Съвета на Европа за закрила на децата срещу сексуална експлоатация и сексуално насилие („Конвенцията от Ланзароте) от 2011 г. 

Председателят на Държавната агенция на закрила на детето Ева Жечева отбеляза, че в България темата за сексуалната експлоатация и сексуалното насилие над деца е все още табу. Тя посочи, че в партньорство с неправителствените организации агенцията разработва политики за решаване на проблема. Най-важното е да отворим очите си за този проблем, който накърнява детските права, да говорим честно, открито и да създаваме политики, които са устойчиви и ефективни, заяви Ева Жечева.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини