Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с председателя на Европейската сметна палата Витор Калдейра
19/11/2015

Председателят на Народното събрание Цецка Цачева се срещна с председателя на Европейската сметна палата Витор Калдейра. В разговора участваха и председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова и българският представител в  Европейската сметна палата Илиана Иванова.

По време на срещата бяха обсъдени заключенията на Годишния доклад на ЕСП за изпълнението на европейския бюджет за 2014 г.
„Днес ЕС е изправен пред сериозни предизвикателства и трябва да приоритизира своите ресурси, за да постигне повече със съществуващия бюджет, в частност в рамките на програмите със споделено управление. ЕК трябва да работи заедно с държавите-членки, за да ограничи рисковете и в тази връзка националните парламенти имат много важна роля,“ заяви след срещата Витор Калдейра.

„Ролята на националните парламенти във връзка с европейските фондове става все по-голяма, особено предвид факта, че 80% от европейския бюджет се разходва в рамките на споделено управление между ЕК и държавите-членки“, отбеляза Цецка Цачева.

„Доказателство за това е и фактът, че представители на националните парламенти на ЕС бяха поканени на съвместно заседание в Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент във връзка с процедурата по освобождаване от отговорност на ЕК за изпълнението на бюджета. Всички европейски и национални институции, отговорни за разходването на европейския бюджет, трябва да си подадат ръка и да засилят още повече сътрудничеството помежду си. Тази среща днес е доказателство за усилията ни в тази посока“, допълни още председателят на парламента.

„За 2014 г. изчисленият процент грешки за бюджета на ЕС като цяло остава стабилен, сравнен с предходните години. В България са проверени 13 операции като в областта на Европейския социален фонд не са констатирани нарушения за страната ни. България трябва да продължи сериозните усилия, които се полагат за подобряване на системите за управление и контрол на европейските програми,“ сподели също Илиана Иванова.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини