Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
19/11/2015
Народното събрание прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2016 г. В гласуването участваха 212 народни представители, от които 138 бяха „за”, 65 – „против”, а 9 се въздържаха.

Предвижда се бюджетният дефицит да бъде в размер на 1.8 млрд. лв., което отнесено към прогнозния размер на БВП се равнява на 2 процента. Според заложените параметри очакваният растеж на БВП за 2016 г. е 2,6 на сто, а средногодишната инфлация 0,5 процента.

Министърът на финансите Владислав Горанов отбеляза, че философията на бюджет 2016 е стабилност, реалистичност и резултат. Сред ключовите приоритети на законопроекта за държавния бюджет, които той открои, са образованието, инфраструктурата, спадът на безработицата и запазване на стабилността на публичните финанси в средносрочен план.

Проектобюджетът предвижда и увеличаване на средствата за общините. За бюджетни взаимоотношения с общините се предлага обща сума 2 662.1 млн.лв., от която за местни дейности са определени 403,6 млн. лв. и за делегираните от държавата дейности 2 258,5 млн. лв.

С преходните и заключителни разпоредби на законопроекта за държавния бюджет за 2016 г. се правят промени в Закона за държавния бюджет за 2015 г. В доклада на бюджетната комисия бе посочено, че съгласно разчетите на управляващите органи за префинансиране на разходи по програмите и за осигуряване на съответното национално съфинансиране на проектите са необходими допълнителни трансфери в размер на 714, 7 млн. лв.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини