Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът прие на второ четене промени, свързани с предоставянето на социални услуги
15/01/2016

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за социалното подпомагане, внесени от Министерския съвет. Целта на промените е прецизиране на законовата уредба в областта на социалните услуги. Социалните услуги за деца ще са безплатни, когато са делегирани от държавата дейности, освен в случаите, когато заплащане е предвидено в закон.

Според промените настаняването в специализирани институции на деца, лица с трайни увреждания и лица, поставени под запрещение, няма да може да бъде за повече от три години. Социални услуги в специализирани институции ще се предоставят само след изчерпване на възможностите за предоставяне на социални услуги в общността.

С цел подобряване на събираемостта на таксите за социални услуги, които са делегирана от държавата дейност, се предвижда това да се извършва от съответната община, на чиято територия се реализира услугата.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини