Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Заместник-председателят на Комисията по културата и медиите Ирена Соколова участва в среща на жените-парламентаристи в Аман
05/05/2016

Заместник-председателят на Комисията по културата и медиите Ирена Соколова участва в среща на жените-парламентаристи в йорданската столица Аман. Повече от 400 жени от 86 държави обсъдиха темата „Засилване ролята на жените в политиката”. Срещата беше организирана от Глобалния форум на жените-парламентаристи и се проведе в парламента на Йордания.

Равнопоставеното участие на жените в политиката е крайъгълен камък на демократичното управление, беше основното послание на форума. Акцент в дебатите беше необходимостта от постигането на баланс при заемането на лидерски постове от мъжете и жените с цел да се увеличи броят на жените в парламентите и правителствата. Като главно условие за това беше посочен гарантираният достъп до образование, здравеопазване и работа.

По време на участието си в конференцията народният представител Ирена Соколова се срещна със Силвана Кох-Мерин – основател на Глобалния форум на жените-парламентаристи и заместник-председател на Европейския парламент в периода 2009 – 2011 г.

Силвана Кох-Мерин сподели, че мисията на тази организация е да допринесе за увеличаване на броя на жените в политиката по света. Форумът до момента е провеждал конференции в различни държави, а тази година за първи път се провежда в Близкия изток. Ирена Соколова заяви пред г-жа Мерин, че България отбелязва сериозен напредък по отношение на участието на жените в политиката както на държавно, така и на местно ниво. По думите й наскоро приетият от българския парламент Закон за равнопоставеност на жените и мъжете показва волята на страната жените да имат пълноценно участие не само в политиката, но и във всички сфери на обществения живот.

През втория ден на форума заместник-председателят на Комисията по културата и медиите Ирена Соколова участва в дискусиите за ролята на жените при предотвратяване и разрешаване на военните конфликти и запазване на мира.

Ирена Соколова се срещна с Мариет Шурман, специален представител на Генералния секретар на НАТО за жените, мира и сигурността. Мариет Шурман отбеляза, че е добър партньор на НАТО. Ирена Соколова заяви, че България стриктно изпълнява задълженията си като член на Европейския съюз и на НАТО. Тя добави, че председателят на Народното събрание и министърът на вътрешните работи в България са жени, което е ясно свидетелство за това, че жените у нас имат реални възможности за участие в политиката.

Участниците в Глобалния форум се обединиха около разбирането, че жените-парламентаристи имат ключова роля за разработването на политики по въпросите с бежанците, които да отчитат равнопоставеността на половете.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

    Последни новини