Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Български депутати ще се включат в европейската инициатива за създаване на мрежа от парламентаристи срещу трафика на хора в парламентите на всички страни-членки на ЕС
17/05/2016
Народни представители ще се включат в европейската инициатива за създаване на мрежа от парламентаристи срещу трафика на хора в парламентите на всички страни-членки на ЕС.

На 17 май 2016 г. народните представители от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред разговаряха с бившия британски депутат и основател на Междупартийна група за борба със съвременното робство Антъни Стийн и Джон Рандъл от Фондация по въпросите на трафика на хора. На срещата присъстваха и председателят на Комисията по външна политика Джема Грозданова и посланикът на Великобритания в България Ема Кейт Хопкинс.

Председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Цветан Цветанов запозна гостите с предприетите от Народното събрание и правителството през последните години стъпки и мерки за борба с трафика на хора. За голямо съжаление България все още е източник на трафик на хора, отбеляза той. Цветан Цветанов цитира данни, според които през 2012 г. в страната са идентифицирани 684 жертви на трафик, през 2013 – 538, през 2014 – 495, през 2015 – 409. Най-висок процент сред идентифицираните жертви е на пострадали от трафик с цел сексуална експлоатация, следвани от жертвите на трудова експлоатация, уточни той.

България предприе съвместно с Гърция адекватни действия за предотвратяване на търговията на деца, законодателят прие мерки за завишаване на санкциите спрямо лицата, които осъществяват трафик на хора, беше регламентирано и използването на услуги от жертви на трафик, което е в изпълнение на Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора, подчерта председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. През 2010 г. беше въведен национален механизъм за насочване и подпомагане на действията на институциите в полза на жертвите на трафик, добави Цветан Цветанов.

Трафикът на хора е едно от съвременните престъпления, които изискват сериозно внимание не само от правоприлагащите органи, но от всички ангажирани в предотвратяването му институции, отбеляза Джон Рандъл. Той запозна народните представители с инициативата, финансирана от Европейската комисия, за създаване на мрежа от парламентаристи срещу трафика на хора във всички парламенти на държавите-членки на ЕС и ги информира, че през есента ще бъде организирана среща в Букурещ на парламентаристи от различни държави, които са се включили в тази мрежа.

Цялата европейска общественост и всички отговорни институции трябва да работим в синхрон по тази изключително важна тема, подчерта председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Избор на председател на Комисията за финансов надзор

Избор на подуправител на БНБ - Банков надзор

    Последни новини