Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Потребителските спорове да бъдат уреждани извън арбитражните съдилища, реши на първо четене парламентът с промени в Гражданския процесуален кодекс
06/10/2016

Потребителските спорове да бъдат уреждани извън арбитражните съдилища, реши на първо четене парламентът с промени в Гражданския процесуален кодекс. Изключение се прави, ако двете страни изрично писмено не са дали съгласието си за това, и то след възникване на спора. Проектът е на депутати от различни парламентарни групи.

Решенията, постановени при неспазване на това условие, се обявяват за нищожни. Предвижда се и въвеждането на регистър на арбитражните съдилища към Министерството на правосъдието и контрол върху организацията на дейността им, както и въвеждането на минимални изисквания към длъжността арбитър.

Депутатите приеха на първо гласуване и промени в ГПК, предложени от Анна Александрова и Данаил Кирилов. С тях се възстановява касационното обжалване на исковете за родителски права, лични отношения и издръжка на детето. Възстановяването на достъпа до касационно разглеждане ще гарантира върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища по дела със съществен обществен интерес, каквито са тези, свързани с упражняването на родителските права и защитата на правата на детето, обясняват в мотивите си вносителите.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини