Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Председателят на комисията по отбрана генерал Константин Попов разговаря с коменданта на Колежа по отбрана на НАТО генерал-лейтенант Кристин Уайткрос
12/12/2017
Председателят на комисията по отбрана генерал Константин Попов разговаря с коменданта на Колежа по отбрана на НАТО генерал-лейтенант Кристин Уайткрос. Той запозна коменданта с дейността и основните приоритети на Комисията по отбрана.

Основната ни задача е да участваме във формирането и да съдействаме за провеждането на българската отбранителна политика, отбеляза на срещата генерал Константин Попов. Приоритетите в работата ни са свързани със законодателната дейност, усъвършенстване на доктриналната база на Въоръжените сили и подобряване на финансовата осигуреност на отбраната. Переспективата е през 2024 г. за отбрана да бъдат отделени 2 процента от БВП.

Генерал-лейтенант Кристин Уайткрос се запозна с бюджетната рамка за 2018 г., както и с отделените от правителството 397 млн. лв. за започване на модернизационните проекти на Българската армия.

Комендантът на Колежа по отбрана на НАТО запозна председателят на Комисията по отбрана на Народното събрание с дейността и  подготовката на курсистите за заемане на длъжности на стратегическо ниво в структури на НАТО и националните щабове. Комендант Уайткрос изрази надежда, че повече български офицери ще преминат обучение в Колежа. Тя сподели и своята подкрепа за дейностите, които предстоят на България за модернизация на армията и увеличаване на средствата за нея.

В Колежа по отбрана на НАТО в Рим се подготвят офицери на оперативно стратегическо ниво за ръководни длъжности в НАТО и щабовете по отбраната на страните – членки.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

    Последни новини