Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие ...
27/10/2004
Народното събрание прие:

1. Закон за допълнение на Закона за радиото и телевизията.
2. На първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Вносители: Мирослав Севлиевски и група народни представители, 7.7.2004 г.; Мирослав Севлиевски и група народни представители, 13.10.2004 г.; Министерски съвет, 18.10.2004 г.).
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците.

Депутатите започнаха второто четене на законопроекта за политическите партии.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на член на Съвета за електронни медии

    Последни новини