Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Работната група по субсидиарност и пропорционалност към Европейската комисия, в която участва председателят на Комисията по европейските въпроси Кристиан Вигенин, днес представи своя доклад с препоръки за подобряване на законодателния процес на всички нива в ЕС пред председателя Жан–Клод Юнкер
10/07/2018

Специалната Работна група по въпросите на субсидиарността, пропорционалността и "да правим по-малко, но по-ефективно" днес предаде окончателния си доклад на председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер след своята шестмесечна работа. Докладът адресира три основополагащи въпроса: как да се прилагат по-добре принципите на субсидиарност и пропорционалност в рамките на институциите на ЕС; нов подход и начини как да бъдат включени по-добре и пo-ефективно регионалните и местните власти и националните парламенти при разработването и изпълнението на политиките на ЕС; както и дали има области на политиката, в които правомощията могат да бъдат ределигирани и върнати с времето на държавите-членки.

След последното 7-мо заседание на Работната група днес Кристиан Вигенин заяви: „Докладът съдържа общо девет препоръки отправени към Съвета, Комисията, Европейския парламент, регионалните и местни власти, въз основа на техните компетенции и правомощия, описани в договорите. Заложени са обаче и някои препоръки към националните парламенти.  Ние, членовете на националните парламенти в ЕС,  като пряко избрани представители на европейските граждани, носим отговорност към тях и към бъдещето на нашия общ европейски дом. Съзнаваме и отговорността, че сме своеобразен мост за приближаването на европейските теми и въпроси по–близо до хората.”

Вигенин подчерта, че съгласно анализа и препоръките изведени в доклада, „друга област, в която можем да допринесем повече, е засиленото сътрудничеството с местните и регионалните власти, които често отговарят за изпълнението на решенията, взети на европейско равнище, без да влият съществено върху процеса на изработването им.  Същевременно те разполагат със солиден практически опит и експертиза за прилагането на законодателните решения и отделни политики на местно равнище. Това трябва да се промени, ако искаме да се противопоставим на идеята, че Брюксел е отдалечен и не отговаря на тревогите и потребностите на своите граждани”.

В заключение Вигенин коментира, че тези 6 месеца, макар и кратки, са предоставили възможност за фокусирани обсъждания, като „инициативата за създаването на Работната група и този доклад не трябва да бъдат краят, а по-скоро началото на всеобхватна дискусия за начина, по който всички ние можем да подобрим процеса на вземане на решения и работата по законодателството на ЕС в полза на гражданите. От влизането в сила на Договора от Лисабон са изминали 9 години и е подходящ момент да се проучи какво работи и какво не, и какво може да се подобри в рамките на настоящата договорна рамка. Бих искал да подчертая, че това е споделена отговорност на всички нас - политиците, независимо от институциите, от които сме част, независимо от равнището и обхвата на нашите правомощия, хората очакват да бъдем адекватни на времето и предизвикателствата пред нас.”

Вигенин допълни, че въз основа на доклада се очаква да бъдат предприети първите стъпки за последващи действия по изпълнението им - първо в Речта за състоянието на Съюза през септември 2018 г., която ще бъде последвана от конференция на Австрийското председателство в Брегенц през ноември и Европейската среща на върха на регионите и градовете в Букурещ през март 2019 г.

Работната група по субсидиарност, пропорционалност и „да правим по – малко, но по-ефективно“ е създадена по предложение на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер през ноември 2017 г. Тя проведе за шест месеца общо 7 заседания. Въз основа на тези вътрешни обсъждания, публично изслушване и над 117 приноса от страна на редица заинтересовани страни, докладът на работната група съдържа 9 препоръки, придружени от конкретни мерки за изпълнение. Препоръките са насочени към националните парламенти, националните, регионалните и местните власти, Европейския парламент, Съвета, Европейския комитет на регионите, Европейския икономически и социален съвет и Европейската комисия.

Председателствана от първия заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, в Работната група участват 3-ма членове от Европейския комитет на регионите – председателят Карл-Хайнц Ламберц (Белгия), Михаел Шнайдер (Германия) и Франсоа Декостер (Франция), от страна на националните парламенти в ЕС - Тоомас Витсут (Естония), Кристиан Вигенин (България) и Рейнхолд Лопатка (Австрия).

Публикуваният доклад може да намерите тук:
https://ec.europa.eu/commission/files/report-task-force-subsidiarity-proportionality-and-doing-less-more-efficiently_en

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини