Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Постоянната делегация на НС в Парламентарната Асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа участва в 27-ата Годишна сесия на ПА ОССЕ
11/07/2018

Постоянната делегация на НС в Парламентарната Асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа в състав Десислава Атанасова – ръководител, Кристиан Вигенин и Борис Ячев – заместник-ръководители, и Ахмед Ахмедов – заместващ член на делегацията, участва в 27-ата Годишна сесия на ПА ОССЕ. Тя се проведе от 7 до 11 юли 2018 г. в Берлин. Основната тема на сесията бе „Изпълнение на ангажиментите, поети от ОССЕ: ролята на парламентите“. В този контекст бяха и основните доклади на трите общи комитета – по политически въпроси и сигурност; по икономически въпроси, наука, технологии и околна среда; по демокрация, права на човека и хуманитарни въпроси, като във всеки един комитет бе поставен акцент в зависимост от спецификата на комитетите и проблемите, върху които се фокусира.

Докладчик на комитета по политически въпроси и сигурност бе Кристиан Вигенин. В изказването си той обърна внимание на различни аспекти и наболели проблеми в страни от региона на ОССЕ.

Наред с резолюциите на трите основни комитета, по време на сесията бяха разгледани и приети резолюции по проблеми от глобален мащаб- радикализацията, която води до тероризъм; превенцията и борбата с насилието върху половете; демографските проблеми в страните от ОССЕ и мерки за разрешаването им; развитието на дигиталната икономика в интерес на икономическия растеж и т.н.

Българската делегация стана съвносител на резолюцията за развитието на транспортните връзки и коридори по Пътя на коприната. Делегацията ни бе активен участник в дебатите, двустранните срещи и разговори.

Участниците в сесията бяха приветствани от председателя на Бундестага д-р Волфганг Шойбле и от президента на Федерална република Германия Франк-Валтер Щайнмайер.

С подкрепата на цялата българска делегация бе издигната кандидатурата на Кристиан Вигенин за вицепрезидент на Парламентарната Асамблея на ОССЕ. Той беше избран с тригодишен мандат и за първи път в 27-годишната история на организацията, България има представител на този висок пост, в ръководството на ПА ОССЕ.

За Президент бе избран Георге Церетели (Грузия).

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини