Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Парламентът регламенитра ранното пенсиониране на съкратени миньори от рудници в ликвидация
20/07/2018

Парламентът регламенитра ранното пенсиониране на съкратени миньори от рудници в ликвидация

Парламентът прие на първо и на второ четене, поправки в Кодекса за социално осигуряване, свързани с възможността за ранно пенсиониране на съкратени миньори от ликвидирани или от подземни рудници в ликвидация. Те са внесени от заместник-председателя на социалната комисия Светлана Ангелова и влизат в сила със стара дата от 1 януари 2018 г.

След приетите днес промени правото на ранно пенсиониране имат миньори с прекратени правоотношения по независещи от тях причини, вкл. несъстоятелност на работодателя, ако имат сбор точки 90 от осигурителен стаж и възраст, от които 10 години осигурителен стаж, положен при условията на първа категория и навършена възраст 45 години и 4 месеца към 31.12.2017 г.

Депутатите приеха от 31 декември 2017 г., възрастта за пенсиониране да се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50 години за мъжете и жените.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни новини