Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Новини
Народното събрание прие...
08/12/2004
Народното събрание прие:

1. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за подпомагане на Тараклийския държавен университет, Република Молдова.
2. На първо четене законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2004 г.
3. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за “Държавен вестник”.
4. На първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за българските документи за самоличност.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Избор на председател, заместник–председатели и секретар на Централната избирателна комисия

Избор на подуправител на БНБ - Банков надзор

    Последни новини